Szarvas Gábor Nyelvművelő Egyesület

Honlap Tartalomjegyzék
 

 

 

 

 

Bemutatkozás
Szarvas Napok
Rendezvények
Pályázatok
Kiadványaink
Rólunk írták
Díjak

                                                  

Köszöntjük a Szarvas Gábor Nyelvművelő Egyesület honlapján!

A Szarvas Gábor Nyelvművelő Egyesület 1993-ban alakult Adán. Fő szervezője az évenként megrendezésre kerülő SZARVAS GÁBOR NYELVMŰVELŐ NAPOKNAK, amelyeket  minden évben művészi programok, előadóestek, szavalatok, kiállítás, valamint Szarvas Gábor Ada főterén álló szobrának megkoszorúzása tesz emlékezetessé. A tudományos ülésszak előadásainak anyagát minden évben önálló kötetben jelentetjük meg. 

Célunk az anyanyelv ápolása, védelme, a helyes nyelvhasználat segítése, az anyanyelvi műveltség erősítése. A szakmai és tudományos rendezvények mellett az Egyesület nyelvművelő előadások, tanácskozások, diákvetélkedők, nyelvi táborok, irodalmi estek, író-olvasó találkozók megszervezésével, előkészítésével foglalkozik. Jó alkalom ez a találkozásra, közösségi életünk és anyanyelvi gondjaink megbeszélésére.

HONLAPUNK betekintést nyújt az Egyesület életébe és tájékoztat az elmúlt évek munkájáról.  

 

Szarvas Gábor szobra

Budapesten az MTA előtt

és Adán, a nagy nyelvész

szülőhelyén

NÉVADÓNK

SZARVAS GÁBOR nyelvész, a magyar nyelvművelés megteremtője (szül. Adán 1832. márc.22., megh. Budapesten 1895. okt. 12.). A szabadságharc idején nemzetőrnek jelentkezett, de fiatal kora miatt nem vették be. Ezután a bencés rendbe lépett, de 1852-ben otthagyta a rendet és jogász lett, tanulmányait azonban betegsége miatt abba kellett hagynia.1858-ban tanár Egerben, 1860-ban Baján, 1861-től 1869-ig Pozsonyban... 1869-től 1881-ig Pesten gimn. tanár, 1879-től súlyos szembaj támadta meg. Bővebben

Elhangzott AZ EGYESÜLET 15 ÉVES JUBILEUMA ALKALMÁBÓL

»15 évvel ezelőtt, amikor megalakítottuk önálló nyelvművelő egyesületünket, anyanyelvünk védelmének, őrzésének, ápolásának célja vezetett bennünket – a helyes nyelvhasználat, a nyelvi igényesség ügyéért való fáradozás szándéka, ami kisebbségi körülmények között különösen fontos feladat. A mi körülményeink között a nyelvművelés túlmutat a konkrét nyelvvédő törekvéseken, a nemzeti-nyelvi identitás erősítésével részévé válik a szülőföldön való megmaradásnak.«   (Hódi Éva)

Képek a 15 éves jubileumi ünnepségről

Dr. Hódi Éva olvassa fel beszámolóját 

 

  Könyvajánló

Anyanyelvünk

 

Anyanyelvünk szolgálatában

A Szarvas Gábor Nyelvművelő Egyesület jubileumi kiadványa

 

Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok 30 éve

Millenniumi kiadvány

HŰSÉG AZ ANYANYELVHEZ

15 éves a Szarvas Gábor Nyelvművelő Egyesület

 

 

 

 

Elérhetőség

  Telefon: 381-24-851-115

Levélcím: 24430 Ada, Felszabadulás tér 3/a

E-mail:  heva@adacity.net   / hodieva@adacity.net

 

Honlap Tartalomjegyzék

Utolsó módosítás: 2006.11.02.