Díjak

Honlap Tartalomjegyzék
 

 

 

 

 

 

ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

a nyilvános elismerések odaítéléséről szóló 17-3/2006-01 számú, 2006. június 29-én

kelt határozatával

ÉRDEMÉRMET

adományoz

AZ ADAI SZARVAS GÁBOR

NYELVMŰVELŐ EGYESÜLETNEK

a sokéves tudományos munkájáért,

a magyar nyelv és kultúra ápolásának területén végzett sokoldalú tevékenységéért,

valamint a hazánkban és külföldön szerzett kiemelkedő tekintélyért, ezzel öregbítvén

Ada Község hírnevét.

 

AZ ÉRDEMÉREM ÁTVÉTELE

 

 

 

 

 

 

Az ÉV magyar nyelvőre

 

Szarvas Gábor Emlékplakett

Oklevél

A magyar nyelvi kultúráért nyelvészeti társaságok és személyek

Az év magyar nyelvőre, 2007

címmel tüntették ki

dr. Szűts László nyelvészt

életművéért.

Anyanyelvápolók Szövetsége

Inter Kultúra-, Nyelv- és Médiakutató Központ Kft.

Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda

Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport

Szarvas Gábor Nyelvészeti Asztaltársaság és a

Szarvas Gábor Nyelvművelő Egyesület

Hódi Éva köszöntője

2007. október 13-án a Szarvas Gábor  Nyelvművelő Egyesület

dr. Hódi Sándornak

Szarvas Gábor Emlékplakettet

adományozott

a vajdasági magyar nyelvművelés ügyéért folytatott áldozatos munkájáért.

 

- Dr. Molnár Csikós László laudációja

 

 

Honlap Tartalomjegyzék

Utolsó módosítás: 2006.11.02.