ADA, 2005

Szerkesztette: Hódi Éva

 

                                  „Nem elég magyar anyanyelvűnek születnünk, tanulnunk kell magyarul a sírig” (Nagy László)

 

Előszó

Jelen kiadványunkat a Szarvas Gábor Nyelvművelő Egyesület 10 éves jubileuma alkalmából szerettük volna megjelentetni, de akkor anyagi nehézségek miatt nem került rá sor. Azóta eltelt két év, s a most kiadásra kerülő kötet nem teljesen ugyanaz a könyv, mint két évvel ezelőtt lett volna. Akkor ugyanis az ünnepi alkalomból következően a jubileumi megemlékezések alkották volna a könyv gerincét. Könyvünk azóta tartalmilag gazdagodott és szerkezetileg két, egymástól jól elkülöníthető részre oszlik, melyet képanyag egészít ki. Első részét most is a jubileumi ünnepségen elhangzott előadások, beszédek alkotják. Ebben a részben kap helyet két azóta készült, a nyelvvel és nyelvműveléssel foglalkozó tanulmány, valamint egy, a korábbi Szarvas Napok tudományos ülésszakára készült írás. A kötet második részében Egyesületünk tagjainak a Községi Körkép Nyelvi figyelő rovatában megjelent írásait olvashatjuk. Itt található a rovat bibliográfiai mutatója. A képmellékletek a jubileumi rendezvény szép pillanatait, illetve Egyesületünk életének emlékezetes eseményeit örökítik meg. 

    Kiadványunkat tisztelettel a nyelv és nyelvművelés iránt elkötelezett olvasók figyelmébe szeretnénk ajánlani.

    Ada, 2005. márc. 7.

 
        
 
 


 

 

A SZARVAS GÁBOR NYELVMŰVELŐ NAPOK

30 ÉVE

Millenniumi kiadvány

Ada, 2000

 

Szerkesztette: Hódi Éva

 

   „Oh, jól vigyázz, mert anyád nyelvét bízták rád a századok

                                                                                              S azt meg kell védened.

Füst Milán: A magyarokhoz

      Bevezetés           

                        

1999 elején, a Szarvas Gábor Nyelvművelő Egyesület egyik vezetősei ülésén merült fel az a gondolat, hogy a 2000. évet, a millennium evet és egyben a Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok harminc éves jubileumát méltóképpen úgy tudnánk megünnepelni, ha a jelentős rendezvény 30 éves fennállásáról összefoglalást készítenénk, s önálló kötet alakjában megjelentetnénk. A millennium éve és szellemisége inspiráló erőt jelentett számunkra, s e szellemiséghez lehetőségeink szerint mi is szeretnénk hozzájárulni. Talán sikerül, ha nem is "ércnél maradandóbbat" alkotni, de a feledés homályától megmenteni e nevezetes kisebbségi rendezvénysorozat olyan értékes eseményeit, törekveseit, emlékeit, amelyek a közösségi emlékezet gyengülésével előbb-utóbb menthetetlenül elenyésznek.
 

A kötet összeállításánál kiderült, hogy már így is fontos események, anyagok merültek feledésbe. Hiányos az első évtized anyaga is, a nyolcvanas évekből meg éppenséggel semmi sem maradt meg. Valószínűleg a teljes dokumentációt elvittek valahová,  hogy nyoma se maradjon a kritikus időszaknak. A több helyszínen végzett szervezőmunka és különböző színhelyeken lebonyolított rendezvények is nehezíthették a dokumentáció megőrzését. Az adai helytörténeti gyűjteményben tálalható archív anyagon kívül csak magánszemélyek - a Szarvas Napok egykori és mai szervezői - által megőrzött saját anyagra támaszkodhatunk.

 

1999 őszen fogtunk hozza komolyan az előkészületekhez. (A tavaszi hónapokban, mint mindenki e térségben, mással voltunk elfoglalva. Az égboltot kémleltük, s a repülőgéprajból és a csattanásokból a becsapódó bombák helyet próbáltuk kikövetkeztetni.) Őszre azonban ismét aktuálissá vált a korábbi terv. Közreműködésre kértük fel azokat a személyeket, akik a Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok harminc éves fennállása alatt fontos szerepet töltöttek be a rendezvény megszervezésében, és szívügyüknek tekintik azt. A felkért személyek többsége  örömmel fogadta a felkérést, és el is vállalták a közreműködést. A Szarvas Napok első időszakából az író egészségi állapotára való tekintettel, illetve más okok miatt két írás nem készült el, ezeket megértéssel fogadjuk, de nagyon sajnáljuk. Egy olyan eset is akadt, hogy a csúsztatott határidőre sem készült el a munka. A beérkező munkákból állítottuk össze kiadványainkat, melyet archívumunkban fellelhető képanyagból készített válogatással szeretnénk illusztrálni és ily formában az olvasó elé tárni.

 

Köszönetet szeretnénk mondani mindazoknak, akik nyelvművelésünk e fontos eseményének megörökítése érdekében vállaltak a közreműködést, írásaikkal vagy más módon segítettek e kötet összeállításában. Mindenekelőtt köszönetet szeretnénk mondani az MVSZ JOT-nak, mely támogatásával lehetővé tette a kiadvány elkészülését.

Ada, 2000. június 12.

Hódi Éva

 

      Tovább

 

 

Utolsó módosítás: 2006.11.02.