Hódi Éva

Szűts László köszöntése

Kedves vendégek, kedves kísérő tanárok és versenyző diákok, kedves közönség!

Engedjék meg, hogy most itt, a Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok játékos nyelvi vetélkedőjének döntője előtt, az Önök megtisztelő jelenlétében köszöntsem fel születésnapja alkalmából Szűts László tanár urat, akinek nagyon sok köszönettel és hálával tartozunk a Nyelvművelő Napokon való közreműködéséért és a rendezvény megszervezésében nyújtott segítségéért. A tanár úr személyét nem kell Önöknek bemutatni, hiszen mindazok jól ismerik, akik rendszeresen részt vesznek a nyelvművelő napok vetélkedőin, tudományos ülésén és más rendezvényein. A tanár úr a tavalyi vetélkedőn azt mondta, hogy az akkor jelen levő diákok akkor születtek, amikor ő először jött Adára. E hosszú évek alatt Szűts tanár úr a játékos vetélkedők alatt nagy pedagógiai hozzáértéssel számos vajdasági diák figyelmét irányította rá a magyar nyelv rejtett szépségeire, a nyelvhelyességre, a nyelvi igényességre. A tanár úr önzetlensége és elkötelezettsége a vajdasági magyar nyelvművelés és általában az anyanyelv ügyéért abban is megnyilvánul, hogy a legnehezebb, olykor bizonytalan időkben is, számíthattunk – és reméljük, a jövőben is számíthatunk – közreműködésére. 1995-ben Egyesületünk köszönetünk jeléül első ízben Szűts tanár urat tüntette ki a Szarvas Gábor emlékéremmel.

Most ez alkalommal, születésnapja alkalmából engedje meg, hogy szívből gratuláljak, mindannyiunk nevében a legjobbakat kívánjam, többek között azt, hogy még sok szép Szarvas rendezvényen találkozzunk. Kérem, fogadja el Egyesületünk szerény ajándékát. 

 

 

 

Utolsó módosítás: 2006.11.02.