Zentán a vándorserleg

Mácsai Endre, a zentai Egészségügyi Középiskola diákja nyerte meg

a Szarvas Gáborról elnevezett nyelvművelő versenyt

 

Adán a múlt héten zajlott le a Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok elnevezésű rendezvénysorozat, melynek keretében az idén is megrendeztek a középiskolások nyelvművelő versenyét. A Vajdaság különböző pontjairól és Magyarországról összesereglett harminchét részvevő közül Mácsai Endre, a zentai Egészségügyi Középiskola negyedikes diákja bizo­nyult a legjobbnak, így a diadalért járó vándorserleg egy évre a zentai iskolába került

- A verseny első fordulójában mindenki szabadon választott prózai szöveg­gel mutatkozott be, én Peter Handke Közönséggyalázás című drámájából mondtam el egy részletet. Második feladatként a bírálóbizottság által választott szöveget ötpercnyi tanulmányozás után kellett interpretálnunk. Mindenki ettől, a második résztől tartott, de nekem vala­hogy sikerült feltalálni magamat. Pozitívan csalódtam, nem gondoltam, hogy egy ismeretlen anyaggal ilyen jól boldo­gulok majd. Mivel tagja vagyok a zentai színtársulatnak, valószínűleg segítségemre volt az a tapasztalat, amit a szín­játszásban szereztem, vagyis könnyeb­ben, felszabadultabban beszéltem kö­zönség előtt. Mivel már negyedikbe járok, ezt az utolsó évet szeretném minél jobban kihasználni, minél több nyelvműveléssel, anyanyelvápolással kapcsola­tos versenyen, ott szeretnék lenni - hal­lottuk a győztestől."

Boros Edit, a győztes felkészítő taná­ra elmondta, hogy a versenyzők között fele-felearanyban voltak szakközépiskolák és gimnáziumok tanulói, vagyis a nyelvműveléssel foglalkozó diákok ma már nem kisárólag a gimnazisták körében lelhetők fel.

- Iskolánkat az idén ketten, képviselték, Endrén kívül az a Kulcsár Sarolta is a résztvevők között volt, aki a tavalyi megmérettetésről második díjjal tért haza. Ezekre az eredményekre igazan büszkék lehetünk, a díjak arra köteleznek bennünket, hogy az Egészségügyi Középiskola ezek után is minden évben diáko­kat küldjön a versenyre - mondta a ta­nárnő.           

hhá. Magyar Szó, 2005. okt. 20.

Utolsó módosítás: 2006.11.02.