Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok Adán

1998. október 8. és 10. között Szarvas Gábor Nyelvművelő Napokat tartottunk Adán, Szarvas Gábor, a nagy magyar nyelvész szülővárosában. Csaknem 30 éves hagyományra tekinthet vissza ez a rendezvény, ami a délvidéki magyarság számára igen jelentős esemény. A Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok számunkra az anyanyelvünk ünnepe, ahol megfogalmazzuk tennivalóinkat a magyar nyelv tisztaságának megőrzése érdekében.

    Az idén különösen nehéz körülmények között sikerült meg- tartani a nyelvművelő napokat, ugyanis a koszovói válság miatt a háború réme fenyegetett.

    A három napos rendezvény minden korosztály számára kínál programot. Az általános iskolások hetedikesei számára játé- kos nyelvi vetélkedőt szerveztünk, amely 22 iskola tanulói vettek részt. A középiskolás diákok beszédverseny formájában mérték össze tudásukat (27 résztvevő). Azok számára viszont, akik fokozott érdeklődést tanúsítanak a kisebbségi létben is anyanyelvünk ügye és magyar kultúra iránt, tudományos előadásokkal elégítjük ki érdeklődésüket. Jeles anyaországi, kárpát-medencei és hazai tudósok érkeznek Adára éppen időszerű témakörben előadást tartani. Ebben az évben a Nyelv és lélek témakörben hangzottak el előadások, sajnos foghíjasan, ugyanis a magyarországi előadók, a politikai helyzet miatt, az utolsó pillanatban lemondták a részvételt. Az elhangzott előadások:

    Hódi Sándor: A tudat és a lelkiállapot nyelvi vetülete

    Cseh Márta: A szóhasználat lelki háttere

    Göncz Lajos: A tannyelv szerepe a tanulók személyiségfejlődésében, többnyelvű környezetben

    Az idén is meghirdettük a nyelvi pályázatot három kategóriában: az általános, a középiskolás és a felnőtt korosztály részére. Az eredmény hirdetés és a díjkiosztás, valamint a könyvcsomagok átadása is kedves színfoltja volt a rendezvénynek.

    Kísérő rendezvényeink az idén is jól sikerültek, köszönve a nagyszerű előadóművészeknek. A Könyörgés c. összeállítás nyújtott irodalmi és zenei élményt: Szabó András előadómű- vész (Budapest) és Mackó Mária népdalénekes (Budapest) tolmácsolásában.

    Író-olvasó találkozónk vendége Kiss Dénes író Budapestről, aki anyanyelvünk sajátos logikájának bemutatásával szórakoztatta a közönséget.

    A három napos rendezvény színvonalasnak, tömegesnek mondható, köszönjük a szervezőknek az áldozatos munkát (Ada község Önkormányzata, Szarvas Gábor Könyvtár, adai Szarvas Gábor Nyelvművelő Egyesület), valamint minden kedves résztvevőnek a megtisztelő jelenlétet.

    Ada, 1998. november 5.

Szabó Szabados Ilona, a Szarvas Gábor Nyelvművelő Egyesület alelnöke. Magyar Figyelő 1998/ 11-12.
 

Utolsó módosítás: 2006.11.02.