Szabó Szabados Ilona

A Kresznerics Ferenc Országos Anyanyelvi versenyen az adai diákok

A celldömölki (Magyarország) Kresznerics Ferenc Könyvtár és a Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság ötödik alkalommal hirdette meg 2002. április 24-26-ára az országos anyanyelvi versenyt nyolcadikos tanulók számára. Erre a kétévenként megszervezett rangos rendezvényre második alakalommal kapott meghívót az adai Szarvas Gábor Nyelvművelő Egyesület.

Az ötfordulós anyanyelvi vetélkedő a XVIII-XIX. század fordulóján Vas megyében, Iváncon született Kresznerics Ferenc nyelvésznek, szótárírónak, a Magyar Tudós Társaság tiszteletbeli tagjának állít emléket. A verseny célja – áll a meghívó szövegében – ráébreszteni az ifjúságot arra, hogy globalizálódó világunkban milyen különös jelentőséggel bír az anyanyelv védelmezése és ápolása, hiszen Bessenyei György megállapította Magyarság című művében:  „Minden nemzet a maga nyelvén lett tudós, idegenen sohasem.” Hasznos és lélekemelő lehetőséget biztosítani mindazok számára, akik magasztos tiszteletet éreznek anyanyelvünk, e sokszínű csoda iránt, s akik a róla szerzett ismereteiket, tudásukat megmérettetni is készek. Az itt megfogalmazott gondolatok szellemében töltöttünk négyen (dr. Hódi Éva, a nyelvművelő egyesület elnöke, Szabó Szabados Ilona, a versenyre felkészítő tanár, Péter Krisztina és Ágó Eszter nyolcadikos tanulók) három kellemes napot Celldömölkön. Ott tartózkodásunk alatt éreztük vendéglátóink őszinte szeretetét, ezt ezúton is szeretnék megköszönni.

Az országosan meghirdetett pályázatra egyéni pályamunkával lehetett jelentkezni. A bírálóbizottság a beérkezett húsz legjobb dolgozat íróját hívta meg a versenyre. Mi a Szarvas Gábor Nyelvművelő Egyesület szervezésében két tanulóval érkeztünk Celldömölkre. A tanulók nyelvtörténeti, helyesírási, grammatikai és szövegértelmező ismereteikről adtak számot a kétfordulós írásbeli versenyen, valamint arról, ismerik-e kellő szinten a verseny névadójának, Kresznerics Ferencnek életútját és munkásságát. Lévén az olvasás éve, a szóbeli megmérettetés első részében a versenyzőknek a következő témák egyikéről 3-4 perces szóbeli előadást kellett tartaniuk: „Amikor az író ír, olvasót remél”, „Szegett szárnyú madár a költészet, ha nincs olvasója”, „Az olvasás gyönyörűsége”. Tanulóink szóbeli előadása igen jól sikerült.

A főiskolai és középiskolai tanárokból, valamint tanügyi tanácsosból álló rangos zsűri a kétfordulós írásbeli és a szóbeli bemutatkozás alapján a szóbeli második fordulójára hat tanulót javasolt. Legnagyobb örömünkre Péter Krisztina is köztük volt. A versenyzőknek anyanyelvünkkel kapcsolatos költeményeket kellett elemezniük. A jó szereplés eredményeképpen Péter Krisztina az előkelő 4. helyezést érte el az országos anyanyelvi versenyen, valamint felkészítő tanárával, Szabó Szabados Ilonával együtt elnyerte az Oktatási Módszertani Kiadó Kft idei, 2002. évi különdíját értékes könyvjutalmakkal.

Nagyon büszkék vagyunk erre az elismerésre, ugyanis igen kishitűek voltunk mind a felkészülés, mind verseny alatt. Úgy éreztük, hogy az iskolai tantervek különbözősége és a mi kevés anyanyelvi óraszámunk nem biztosítanak számunkra kellő alapot, hogy megvívjuk harcunkat. Azonban a január óta tartó felkészülés, a lelkes kitartó munka, az ügy szeretete meghozta gyümölcsét…

A szép eredmény mellett másik hozadéka számunkra a három napnak az a szeretet, amellyel körülvettek bennünket mind a vendéglátók, mind az ország különböző városaiból összesereglett tanárok és diákok. Így lett számunkra felejthetetlen nemcsak Balázs Géza tanár úrnak anyanyelvünkről szóló előadása a megnyitón, hanem a verseny izgalma, és a ság-hegyi kirándulás is, amelyen igaz barátságok köttettek.

 

 

Utolsó módosítás: 2006.11.02.