Molnár Csikós László

Nyösztet és pujgat

Az adai nyelvjárásban a nyösztet szóval mondják azt, hogy biztat, buzdít, unszol. Ez az ige másutt is használatos, többek között Esztergom vidékén. Érdekes, hogy a biztat igének kiterjedt rokonsága ellenére a nyelvjárásban beszélők szükségét érezték annak, hogy saját szavukkal éljenek, ha azt akarják közölni, hogy valamilyen cselekvésre szeretnének másokat késztetni.

A ’cselekvésre késztet, biztat’ jelentést legáltalánosabban az ösztönöz ige fejezi ki. (Ritkán a nógat vagy az ösztökél helyett használják.) A biztat igében az ösztönzés bizakodás keltésével és kitartással párosul. Utalhat továbbá arra is, hogy a beszélő valamit ígér, kilátásba helyez, illetve hogy valakit igyekszik rábeszélni valamire. A népnyelv egyrészt rosszalló értelemben él vele (’valaki ellen ingerel’), másrészt a nógat helyett használja. A buzdít ige az ösztönzést, a biztatást pozitív cél érdekében állónak tartja: ’valamely kívánatos, hasznos cselekedetre, magatartásra biztat, igyekszik rávenni valakit’, illetve ’valami fokozott tevékenységére, nagyobb teljesítményre ösztönöz’. A késztet választékos formában fejezi ki azt, hogy hatásával valamire, különösen valaminek a megtevésére indít. A sürget igével a beszélő vagy valamely cselekvés meggyorsítását kéri, követeli, vagy pedig gyors cselekvésre, munkára buzdít. A nógat az ösztönöz, a biztat és a sürget jelentését egyesíti magában, az unszol pedig a kérlel, a noszogat és a biztat igéét. A noszogat bizalmas változata a nógat igének, egyrészt ’nógat, unszol’ az értelme, másrészt ’zavar, háborgat’. A serkent választékos minősítésű szó, hatékony, élénk tevékenységre, viselkedésre való késztetést, ösztönzést fejez ki, illetve arra utal, hogy mozgást, folyamatot, fejlődést élénkebbé, erőteljesebbé tesz.

Az ösztökél és a sarkal eredetileg népnyelvi szó. Az ösztökél elsősorban azt fejezi ki, hogy valaki igásállatot ösztökével vagy más eszközzel gyorsabb haladásra késztet, csak később vette fel az ’ösztönöz, buzdít’ jelentést. A sarkal elsődlegesen azt fejezi ki, hogy lovas a lovát sarkával vagy sarkantyújával döfködve ösztökéli, választékos ’serkent, ösztönöz’ jelentése másodlagos.

A szóban forgó szinonimasornak negatív kicsengésű (uszít, lázít, loval, bujtogat), valamint idegen eredetű (doppingol, stimulál, animál, agitál) tagjai is vannak. A bujtat, bujtogat nyelvjárási megfelelőjének látszik az Adán közkeletű pujgat ige, amely azt fejezi ki, hogy valaki rendszeres izgatással mást valami vagy valaki ellen ingerel,  vagy valaminek az elkövetésére igyekszik rávenni.

 

Utolsó módosítás: 2006.11.02.