Molnár Csikós László

Népi utcanevek

Adán az utcáknak egy évszázadnál nem sokkal régebben van hivatalos megnevezésük. Azelőtt a település összes házát egységesen sorszámozták, úgyhogy ezres nagyságrendű házszámok is voltak használatban. Ettől eltekintve a nép számon tartotta az utcákat. Így Zentai utcának hívta azt az utcát, amelynek folytatásában Zentára vezetett az út (ma Sava Kovačević u.). Később ezt az utat egy keletebben húzódó út váltotta fel, ennek beépített része hivatalosan is Zentai út. Régebben Savó sornak mondták a savószagról, ugyanis többnyire juhászok lakóhelye volt, mindig lehetett tőlük túrót, tarhót vásárolni.

Adának második legrégibb utcáját Szerb utcának nevezte el a nép (a mai Žarko Zrenjanin u.), mivel szerbek lakták. A Vízhordó utca (Branko Radičević u.) onnan kapta nevét, hogy hajdan ott hordták fel a vizet a Tiszáról. Az Úri utcában (Dimitrije Tucović u.) tanítók, orvosok laktak, a Kórház utca (Đura Jakšić u.) a benne levő kórházról, illetve szegényházról (idősek menhelyéről) kapta a nevét, a Vásár utca a régi vásártérhez vezetett, a régi vásártérnél volt a Pipacs utca is, már messziről virított a sok pipacstól stb. 

Az 1854. évi sándori tűzvész után korszerűnek számító utcák épültek. Ezek már egyenes vonalat követnek, mindkét oldalukon járda van.: Szélső utca, Második utca, Harmadik utca, Negyedik utca, Újsor stb. A Szélső utca (Svetozar Miletić u.) vagy Mező utca atelepülés szélén helyezkedett el, közel a mezőhöz. A Második utca (Karađorđe u.) volt utána a második a központ felé haladva, a Harmadik utca (Ady Endre u.) a harmadik, a Negyedik utca (ma Petőfi Sándor u.) pedig a negyedik. Ezt az utcát Szent János utcának is nevezték a Zentai utca felőli végén levő szoborról, amely a szóban forgó szentet ábrázolta. Az utcák sorszám szerint elnevezése másodlagosan két korábban épült utcára is átterjedt, mégpedig a Kút utcára (Ötödik utca, hivatalosan Svet. Marković u., a Nagy utca felőli végén levő vaskereskedés tulajdonosáról pedig Kirinits utcának is mondták) és a Zsidó iskola utcára (Hatodik utca, hivatalosan Vuk Karadžić u.). Az Újsor (Đuro Đaković u.) a vasútállomás építése (1894.) után létesült. Ennek az utcának a nyugati részén hat szélmalom állt, róluk keletkezett a Szélmalom sor elnevezés. A Nagy utca (hivatalosan Lenin u.) is terjeszkedett a XIX. században (északnyugat felé), elérte a Kukucskai sort.

 

Utolsó módosítás: 2006.11.02.