Molnár Csikós László

Ikerház kiépítése

Egy településrendezéssel kapcsolatos határozatban olvasom a következőket: „Ha a meglevő telek átparcellázásával nem tudnak min. 14 m-ig terjedő szélességű utcai homlokzatot kapni, akkor ikerház kiépítését engedélyezik” A mondatban levő két, többes szám, harmadik személyű ige kétértelművé és sutává teszi a közlést. Nyilván nem ugyanazokra személyekre vonatkoznak, mások végzik a parcellázást, és megint mások adják az engedélyt. Ezért célszerű a nem tudnak helyett a nem lehet megfogalmazást használni. Ezenkívül szembetűnő az „ikerház kiépítését” szókapcsolat jelenléte. Házról beszélve nem szoktuk a kiépít igét és származékait használni. Lakóház esetében inkább csak építést vagy felépítést emlegethetünk, hacsak nem arról van szó, hogy valahol a külterületen, a forgalomtól távoli helyen folyik az építkezés. Akkor tényleg (szó szerint) kiépítik a házat. Az említett kiigazításokkal így hangzana a mondat:  Ha a meglevő telek átparcellázásával nem lehet min. 14 m-ig terjedő szélességű utcai homlokzatot kapni, akkor ikerház építését engedélyezik.

Az idézett határozat szerb változatában „izgradnja dvojnog stambenog objekata” szerepel. Nyilván az izgradnja mintájára került a magyar szövegbe kiépítés a felépítés helyett. A szerb izgraditi, izgradnja felépítésre, kiépítésre és létesítésre egyaránt vonatkozhat, magyar megfelelője is eszerint alakul.

Egyébként ki lehet építeni a vasúthálózatot, az utakat, a sporttelepet, a nyaralóhelyet, a kombinátot stb., vagyis az olyan létesítményeket, amelyek viszonylag nagy területen helyezkednek el, több részből, építményből, berendezésből stb. állnak, és funkcionális egészet alkotnak. Íme néhány példa:

A település a közút és a keskeny nyomtávú vasút kiépítése után indult újra fejlődésnek.; 1911-ben megkezdődött a város villamos hálózatának kiépítése.; Az elkövetkező időszakban a vízvezeték-hálózat kiépítése lesz soron.; A napokban megkezdődött a topolyai mestersége tó strandjának kiépítése.;    A tervek között szerepel még piactér kiépítése, az utcai világítás megoldása, utak aszfaltozása, új utca nyitása a központban stb.; Van remény a két országot összekötő autópálya kiépítésére.

Olykor a kiépítés elvont dolgokra irányul, átvitt értelmet fejez ki: A balti országokban jelentős eredmények születtek a demokratikus, nyitott és piacorientált gazdaság kiépítése terén.; Ezt követően kezdődhetett meg helyi és körzeti szervezeteinek kiépítése.; A vajdasági magyar oktatási tervezetek összevető vizsgálata című tanácskozás megszervezése egy átfogó magyar nyelvű oktatási rendszer kiépítésének előkészítését vette tervbe.; Üdvözlik a határon túli magyar felsőoktatási intézményrendszer kiépítése és helyreállítása érdekében tett lépéseket.; Szavai szerint „új korszak kezdődik a demokratikus társadalom kiépítésében a kisebbségi kérdést illetően”.; George Bush amerikai elnök levelet intézett Koštunica jugoszláv elnökhöz, melyben azt hangsúlyozza, mennyire fontos lenne, hogy a szerbek is részt vegyenek Koszovó jövőjének kiépítésében.

Utolsó módosítás: 2006.11.02.