Dr. Molnár Csikós László

Koszorúzási beszéd 2007

            Itt állunk Szarvas Gábor szobra előtt, mi, annak a rendezvénynek a résztvevői, amelyet a nagy adai születésű nyelvész nevéhez kötve tartunk évről évre, hogy tanácskozzunk a magyar nyelv használatának időszerű kérdéseiről. Ezúttal olyan témát választottunk, amelyhez neves elődünk voltaképpen nemigen szólhatna hozzá, ha velünk lehetne: a magyar nyelv és a világháló. Az Ő korában sem internet, sem számítógép nem volt. A XIX. század utolsó negyedében éppen hogy csak kezdetét vette a műszaki fejlődésnek az a szakasza, amelyben villanyárammal működő eszközök könnyítik meg az ember életét és tevékenységét. 1876-ban jelent meg a telefon, rá egy évre a fonográf, 1879-ben a szénszálas izzólámpa, 1887-ben a gramofon, majd 1895-ben, Szarvas Gábor halálának évében az első film és a drót nélküli távíró. És már ezek is jócskán átalakultak azóta. Elmélázhatunk azon, mennyivel könnyebb lett volna nagy nyelvtudósunknak a dolga, ha számítógépen dolgozhat és internetezhet. Ő azonban ezek híján is nagyot alkotott, fáradhatatlanul kutatta és művelte a magyar nyelvet. Mi pedig, az internet-korszak élvezői igyekezzünk, hogy a nyelvtudományban és a nyelvművelésben a nyomába érjünk Szarvas Gábornak.     

Dr. Molnár Csikós László

 

            Stojimo ovde pred bistom Gabora Sarvaš, mi, učesnici manifestacije koju održavamo iz godine u godinu vezanu za ime velikog lingviste rođenog u Adi da bi raspravljali o aktuelnim pitanjima upotrebe mađarskog jezika. Ovom prilikom smo izabrali temu koju naš poznati predak zapravo ne bi ni mogao da komentariše: mađarski jezik i internet. U Njegovo vreme nije postojao ni internet, niti računar. U zadnjem kvartalu  19. veka jedva da je počelo ono razdoblje tehničkog razvitka u kojem život i aktivnosti čoveka olakšaju sredstva koja rade na električnu struju. Godine 1876 se pojavio telefon, u sledećoj godini fonograf, godine 1879 žarulja sa ugljenskom žarnom niti, 1887-e gramofon, a 1895-e, u godini smrti Gabora Sarvaš prvi film i bežični telegraf. A i ova sredstva su se dosta promenila od tada. Možemo da se zamišljamo koliko bi bilo lakše našem velikom naučniku, ako bi mogao da se služi kompjuterom i internetom. On je, međutim, i bez njih stvarao veličanstveno, neumorno je istraživao i negovao mađarski jezik.  A mi, koji uživamo prednosti ere interneta treba da se potrudimo da idemo u korak Gaboru Sarvaš, u nauci o jeziku i u jezičkoj kulturi.

Dr Laslo Molnar Čikoš

 

Utolsó módosítás: 2006.11.02.