LÉLEK ÉS NYELV

"Csak az anyanyelvvel nem lehet soha jóllakni, csak attól nem kapunk soha csömört, csak azt fogadjuk magunkba korlátlanul úgy, hogy minden szemerjét azonnal vérré változtatjuk: A többi nyelvből kisebb-nagyobb adagot bírunk el, mint az orvosságból. Ami túl van ezen az adagon, az már nem gyógyít: mérgezést okoz." - írta Kosztolányi Dezső, de gondolatait akár az idei Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok mottójául is kiragad- hatnánk, hisz ebben a kaotikus világban vajon mi más adhat még erőt, mi másba kapaszkodhatnánk még meg, mint anya- nyelvünkbe, amely - mint a Csontváry által megfestett magányos cédrus vagy a Berzsenyi költeményben megénekelt tölgy- fa - még állja a vihart... Vajon állja-e? Talán erre igyekeztek választ keresni a tudományos ülésszak meghívott vendégei is (akik közül, sajnos, a magyarországiak hiányoztak, az utolsó pillanatban lemondták szereplésüket a pillanatnyi jugoszláviai politikai helyzet miatt), akik a nyelv és a lélek kölcsönhatásának témakörét elemezték. A tudat és a lelkiállapot nyelvi vetületéről beszélt dr. Hódi Sándor; A szóhasználat lelki hátterét dr. Cseh Márta boncolgatta; A tannyelv szerepe a tanulók személyiség- fejlődésében többnyelvű környezetben volt a címe dr. Göncz Lajos előadásának.

    Az október 8-ától10-éig tartó rendezvénysorozat különben a már "megszokott" menetben zajlott: csütörtökön a középiskolások beszédművészeti vetélked6jét hallgathatták végig az ér- deklőd6k, pénteken pedig az általános iskolás tanulóknak szurkolhattak a nyelvi vetélkedőn. Emellett az irodalombarátoknak is kedvezett a szerencse: Könyörgés címmel összeállítást hallhattak a magyar költészet gyöngyszeméből a budapesti Szabó András előadóművész és Mackó Mária népdalénekes előadásában, találkozhattak Kiss Dénes íróval-költ6vel, és megtekinthették A magyar nemzeti nyelv létrehozása című kiállítást.

(k.o.) Szabad Hét Nap 1998. okt. 14.

Utolsó módosítás: 2006.11.02.