Harmincöt éve a helyes és szép magyar beszédért

Megtartották Adán a Szarvas Gábor Nyelvművelő Napokat

    Immár harmincötödször tartották meg Adán a Szarvas Gábor Nyelvművelő Napokat, így emlékezve a nagy magyar nyelvész szellemiségére, és folytatva az általa felvállalt feladatot, a tiszta, magyaros beszédért folytatott nemes küzdelmet.
    A háromnapos rendezvénysorozatot a középiskolások beszédversenye nyitotta meg harminchét magyar fiatal részvételével, közöttük Magyarországról, Makóról és Hódmezővásárhelyről érkező diákokkal. A megméretés első részében szabadon választott, otthon elkészített prózarészlettel mutatkoztak be a tanulók. Miként a múlt évben, az idén is Örkény István, Kosztolányi Dezső és Karinthy Frigyes művei voltak a legnépszerűbbek, de szép számmal akadtak olyanok is, akik a kortárs magyar irodalomból választottak. A második részben a rögtönzésnek és a kreativitásnak volt nagy szerepe, ezúttal Mérei Katalin Tanítsd meg olvasni szép fiad! című írását kapták kézhez a fiatalok, és tízpercnyi tanulmányozás után a szöveg felébresztette gondolataikat, észrevételeiket kellett tolmácsolniuk a négytagú zsűrinek, melynek tagja volt mgr. Hajnal Jenő, a zentai Thurzó Lajos Közművelődési Központ igazgatója, dr. Molnár Csikós László egyetemi tanár, Nagypál Gábor színművész és Vincze Erzsébet nyugalmazott magyartanár. A diákok közül azonban sokan félreértették a feladatot, és megpróbálták szó szerint visszamondani az olvasott szöveget, de akadtak olyanok is, akik teljesen elszakadtak az írástól, és saját, az olvasáshoz fűződő élményeiket osztották meg a közönséggel. A döntés értelmében a Szarvas Gábor Nyelvművelő Egyesület különdíját Kurcinák Szilvia, az óbecsei Gimnázium tanulója érdemelte ki, az Anyanyelvi Konferencia különdíját Csaszni Imre, a szabadkai Zeneiskola diákja vehette át. Harmadik lett Sóti Attila, a zentai Tehetséggondozó Gimnáziumból, második Miskei Edina a zentai Gimnáziumból, a győztes, és a vándorserleg tulajdonosa pedig Mácsai Endre, a zentai Egészségügyi Középiskola diákja.
    A beszédverseny végén dr. Hódi Éva értékelte a Szarvas Gábor Nyelvművelő Egyesület nyelvészeti pályázatára beérkezett munkákat. Elmondta, hogy igényesen megszerkesztett, gondolatébresztő írások születtek, amelyek tartalmilag is és formailag is megfeleltek a követelményeknek, de a középiskolás kategóriában a bonyolultra, kissé zengzetesre sikeredett cím elriasztotta a diákokat, ezért itt csak dicséreteket osztottak ki. A pályázatot hagyományosan három korosztály számára hirdették meg. Az általános iskolások ebben az évben Törekszem a szép beszédre címen fogalmazhatták meg gondolataikat. A zsűri, melynek tagja volt dr. Hódi Éva, a Nyelvművelő Egyesület elnöke, Csincsik Rózsa középiskolai magyartanár és dr. Molnár Csikós László egyetemi tanár, ebben a kategóriába a személyes élményt feldolgozó és a tudományosság felé mutató munkákat egyaránt díjazta. Harmadik helyen végzett Ambrus Kinga, a romániai, gyergyóalfalui Sövér Elek Általános Iskola tanulója, második lett Juhász Krisztina, a topolyai Csáki Lajos Általános Iskola diákja, a legjobbnak járó díjat pedig Krivek Gabriella vehette át a szabadkai Széchényi István Általános Iskolából. A középiskolások számára A kiejtés, a hangsúlyozás és a dallamformálás a szép magyar beszédben címet irányozták elő a szervezők. Dicséretet kapott az újvidéki Csáki Beáta és a zentai Mészáros Anikó. Mit tehetünk a szép magyar beszédért? -- ez volt a cím a felnőtt pályázók részére. Ebben a kategóriában dicséretben részesült az adai Várkonyi Zsuzsanna, harmadik helyen végzett a hajdújárási Gajda Nóra, az első helyen pedig a zentai Szloboda János és az újvidéki Kovács József osztozott.
    A nyelvművelő napok programjából az általános iskolások sem maradhatnak ki. Az idén rendeztek először a negyedikesek számára is vetélkedőt, melyen most még csak az adai, a moholi és a törökfalusi diákok mérhették össze nyelvi tudásukat. A szervezők jövőre ki szeretnék terjeszteni a környező településekre is. A hetedik osztályosok játékos nyelvi vetélkedőjének a selejtezőjén 27 iskola 54 tanulója vett részt, és a tíz legjobb eredményt elért diák dr. Szűts László vezetésével az adai színház színpadán is megmutathatta rátermettségét, találékonyságát. A budapesti Barcsi Esztella a Szarvas Gábor Nyelvművelő Egyesület különdíját vehette át, a zentai Serfőző Eszter az Anyanyelvi Konferencia különdíját kapta. Harmadik lett Molnár Gábor Edina Zentáról, második a budapesti Horvát Dóra, a legeredményesebbnek viszont a magyarkanizsai Víg Anna bizonyult. Mindhárman meghívást kaptak a Vadvirág Hagyományápoló Kör nyári táborába, és hazavihették a Tinta Kiadó ajándékát.
    A nyelvművelő napoknak kísérőrendezvényei is voltak. Krnács Erika és Bakos Árpád irodalmi estjén balladákat hallgathattak meg az érdeklődők, de a szervezők Jókai Anna írónőt is vendégül látták. Szarvas Gábor mellszobrának a megkoszorúzása után megnyitották az alkotójának, Almási Gábor szobrászművésznek a retrospektív tárlatát, amely a szabadkai Városi Múzeum művészeti osztályának közreműködésével jött létre. Almási Gábor életútjáról, művészetéről Ninkovné Kovačev Olga, a művész életét feldolgozó könyv szerzője beszélt. A tudományos tanácskozáson neves hazai és magyarországi nyelvészek értekeztek a helyes és szép magyar beszédről. Dr. Balázs Géza a médianorma kérdéseiről szólt, dr. Molnár Csikós László napjaink helyes és szép beszédéről tartott előadást, dr. Szűts László az idegen nevek és szavak kiejtési gondjaival foglalkozott, Pásztor Kicsi Mária pedig a vajdasági magyarok beszédének a sajátságait ismertette.

KRIZSÁN Mónika

 

Utolsó módosítás: 2006.11.02.