Szabó Szabados Ilona

A magyar költészet napján

 

      Bárhol is élnek magyarok a világban, 1964 óta ez a nap a  magyar költészet  napja. Évente megjelenik a  Szép versek gyűjteménye a kortárs költők műveiből. A kulturális intézmények: rádió, televízió, sajtó is különbözőképpen hívja fel a figyelmet a versek szépségére, s népszerűsítik a költészetet.

      József Attila nagy magyar költőnk születésének dátuma 1905. április 11-e, s ezt a dátumot jelölték meg a magyar költészet napjaként. Ő így vall a műalkotás nyújtotta élményéről: „szép  a forrás- fürödni abban!” S valóban a vers képes a maga tömörségével egyetlen szóba  belefoglalni az érzelmeit, és a fogalmait, s ezáltal átformálja látásunkat, hallásunkat, érzéseinke, felfogásunkat, beszédmódunkat, sőt olvasási rendszerünket is.

      Babits Mihály pdig ezt vallja:

 

                       Mindenik embernek lelkében dal van,

                       és a saját lelkét hallja minden dalban,

                       és akinek szép lelkében az ének,

                       az hallja a mások énekét is szépnek.”

 

     Nem véletlenül választottuk versmondó délutánunk mottójául ezt a szép Babits idézetet, hiszen a szép vers, a költészet valóban szépíti lelkünket, gondolkodásunkat. A mai erőszaktól, véget nem érő vitáktól sem mentes világunkban, bizony nagy szükség van arra, hogy megnyitva lelkünket, szépnek, jónak halljuk embertérsainkat, környezetünket.

      A Szrvas Gábor Nyelvművelő Egyesület évi közgyűlésén fogalmazódott meg  az igény arra, hogy kis közösségünk is emlékezzen meg a költészet napjáról. Versmondó délutánunk megszervezésekor a kötetlen formát ajánlottuk, és ezért minden benevező tanuló a legkedvesebb versét mondhatta el.”Ossza meg velünk azt az élményt, amely az övé a vers átélése és elmondása közben!”-hangzott a felhívás. Ez az óhaj aztán jó talajra talált, ugyanis a szavalók felszabadult lélekkel, örömmel tolmácsolták legkedvesebb versüket. Igen változatos volt a  paletta, hiszen klasszikus költőink éppúgy szerepeltek, mint a kortárs költők művei, versmondáskor a tanuló egyéniségéhez alkalmazkodva.Itt kell köszönetet mondanunk a tanárok nagyszerű munkájáért, hiszen az ő segítségük,  szaktudásuk nélkül, nem lett volna igazi élmény mindannyiunk számára a versmondó délután. Külön örülünk annak, hogy a komoly mondanivalók mellett a humor is jelen volt körünkben, úgyannyira, hogy a bemutatkozások után, volt szavaló, aki még Fehér Klára: Bezzeg az én időmben című művéből vett kacagtató idézettel menevettetett bennünket. Mosolygós arccal, jó hangulatban hagytuk el  mindannyian a családiasnak mondható „küzdőteret” abban  bízva, hogy még sok ilyen kellemes élményben lesz részünk!

         A szervezést Szarvas Gábor Nyelvművelő Egyesületnek,  a  Szarvas Gábor Könyvtárnak, a részvételt pedig a Cseh Károly Általános Iskola I. és II. részlege és a törökfalusi iskola diákjainak és tanárainak köszönhetjük. A versmondó tanulók emléklapokkal és egy-egy tábla csokival távoztak.

                                                                              

---

A költészet napja alkalmából szervezett versmondó délután

Ada, 2008. április 11.

„Mindenik embernek a lelkében dal van,

És a saját lelkét hallja minden dalban,

És akinek szép a lelkében az ének,

Az hallja a mások énekét is szépnek.”

(Babits Mihály)

A költészet napja alkalmából szervezett versmondó délután résztvevői

 1. Lepár Krisztina (3.o.) Erdei Mihály: Ez én vagyok!

 2. Balázs Csenge (3.o.) Zelk Zoltán: A három nyúl

 3. Bács Betti ((4.b) Zelk Zoltán: Végy egy hegyet nékem

 4. Lakatos Fanni (4.c) Pap József: Etuka gondjai

 5. Csúzdi Gábor (5.b) Petőfi Sándor: Pató Pál úr

 6. Kubina Kitti (5.c) Petőfi Sándor: János vitéz (részlet)

 7. Firic Tamara (5.o.) Petőfi Sándor: János vitéz (részlet)

 8. Perdi Péter (5.o.) – Petőfi Sándor: Szülőföldemen

 9. Apró Ágnes (5.o.) – Arany János: Családi kör

10. Juhász Zsófia (6.b) – Varró Dániel: Szösz néne

11.Vajda Sára ( 6. c) – Petőfi Sándor: A Tisza

12. Resócki Karolina (6.f) – Tanács a televíziózással kapcsolatban

13. Kovács Krisztina (6.e) – Petőfi Sándor: Falu végén kurta kocsma

14. Bicskei Andrea (7.o.) – Arany János: A bajusz (részlet)

15. Gyarmat Judit (7.e) – Arany János: A fülemile

16. Gulyás Márta (7.f) – Székely János: Semmi, soha

17. Kőrösi Franciska (7.f) – Radnóti Miklós: Tétova óda

18. Raffai Éva (7.b) – Wass Albert: Üzenet haza

19. Prokop Adrien (7.c) – Csukás István: Ki ette meg a nyarat?

20. Dobrotka Katinka (8.c) – Nemes Nagy Ágnes: Csillagszóró

21. Maletaski Krisztina ( 8.d) – Fehér Klára: Bezzeg az én időmben

22. Almádi Éva (8.b) – Kosztolányi D.: Mostan színes tintákról álmodom

23. Hanák Amanda (8.e) – Vörösmarty Mihály: Szózat

24. Tóbiás Vivien ( ... ) – Kányádi Sándor: Az okos kos

 

Felkészítő tanárok:

Világos Rózsa

Apró Zsófia

Moldvai Teréz

Ambrus Margit

Bíró A. Erzsébet

Máriás Valéria

Dobrotka Mária

Raffai Klára

Könyves Csilla

 

Utolsó módosítás: 2006.11.02.