Hódi Éva

A világ nyelvei

(Kiállításmegnyitó beszéd, 2008. október 11.)

Kedves vendégek, kedves közönség!

A Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok keretében évről évre nyelvészeti témájú kiállítást is szervezünk. A kiállítás témája általában az egész rendezvény központi témájához kapcsolódik. Ebben az évben A világ nyelvei címmel állítottuk össze kiállításunk anyagát, mely ez alkalommal is szorosan kapcsolódik a rendezvény központi témájához, a nyelvek és nyelvjárások jövőjének tanulmányozásához..

Felmerült ugyanis a kérdés, hogy ha a nyelvek és nyelvjárások jövője foglalkoztat bennünket az idén, hogyan is állunk a nyelvekkel általában? Egyáltalán hány nyelv van a világon, s ezek a nyelvek hogyan oszlanak meg területileg, földrajzilag, hogyan oszlanak meg számbelileg, vagyis aszerint, hogy hányan beszélik őket? Hogyan állunk a nagy nyelvek és a kis nyelvek kérdésével, arányával, és mi a helyzet például a nyelvrokonság kérdésével? Melyek a nagy nyelvcsaládok, milyen nyelvek a legelterjedtebbek Európában? Természetesen kiemelten foglalkoztatott bennünket a magyar nyelv helyének bemutatása a világ nyelvei között, a finnugor nyelvcsalád ábrázolása, a magyar és a rokon nyelvek bemutatása. Ha megtekintik kiállításunkat, megláthatják, hogy szerettük volna jelzésszerűen bemutatni azt is – szem előtt tartva tudományos ülésünk témáját, melyen a nyelvjárások jövőjével szeretnénk foglalkozni - , hogy a magyar nyelven belül milyen nyelvjárások fordulnak elő, s hogy területileg hol helyezkednek el ezek a nyelvjárások.

Kiállításunk fő anyagát, mint látják, a téma jellgéből következően térképek alkotják. A kiállítási anyag összegyűjtésében és technikai kivitelezésében nagyon sok köszönettel tartozunk az adai Műszaki Középiskolának, Baranyi Zsuzsanna és Csincsik Rózsa tanárnőknek, valamint kiemelten szeretnénk megköszönni   ……….. tanár úr segítségét a térképek látványos technikai kivitelezésért. A kiállítási anyag összegyűjtésében közreműködött dr. Molnár Csikós László és Hódi Éva, és segítséget nyújtott dr. Rajsli Ilona, az újvidéki Magyar Tanszék tanára. 

Kérem, tekintsék meg a kiállítást!

 

Utolsó módosítás: 2006.11.02.