Kenguruszú, rímhívás, zsákbamacska és társaik

Október ll-én, pénteken nemes értelemben vett hagyományos módon zajlott le Adán a Szarvas Gábor Nyelvművelő Na- pok nyelvi vetélkedője. A 16 általános iskola hetedikeseinek két- két fős csapata délelőtt írásbeli feladatokat oldott meg, melyeket Szűts László, a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének tudományos osztályvezetője állított össze. No- ha a feladatok nem mindig a mi hetedikeseink tananyagának és tudásának jegyében készültek, a csapatok fele kiválóan megállta a helyét.

    A jó szereplés elsősorban a magyartanárok munkáját dicséri, akik az önképzőkörök összejövetelein rendszeresen oldatnak meg hasonló típusú feladatokat. Ugyanakkor örömmel tapasztaltuk, hogy anyanyelvünk elszürkülésének és elszegényedésének korában a gyerekeknek nem okozott nehézséget az anya- nyelvi sajátosságok, szellemességek felismerése. Sikeres volt még az olyan, felénk nemigen ismert "vizes" közmondás magyarázata sem, mint: A víz is méreggé válik benne, Tudja, hon- nan árad a víz. Vagy hiányzó bibliai név beírása a csutka, a kosár, az üveg főnév elé.

    A délutáni döntőbe tíz csapat jutott. a szolnoki, az adai 1. és II., a szabadkai Zmaj, I. L. Ribar és VIII. Vajdasági Rohambrigád, az újvidéki József Attila, a becsei Petőfi Sándor, a makói és a temerini iskola tanulói. A műsor ünnepi részében Szabó Szabados Ilona köszöntötte a versenyzőket, és később ó osztotta ki a díjakat is. A játékos vetélkedő nyelvi mókamestere Szűts László volt, aki mindvégig pergő műsort irányított. A népes szurkoló- tábor előtt lezajlott és ünnepi műsorral egybekötött erőpróba kengurufeladatokat (szóban szó: duhajkodik - haj), "kezes" szólásmondások felismerését (pl.: elintézi a dolgot - kézbe veszi), régi öltözékdarabok felismerését (pl. kösöntyű, topánka, kamásli stb.), rím hívást (rom-korom, eszed-teszed, öröm-köröm) stb. tartalmazott. S közben a közönség is játszott, amikor a soros csapat nem ismerte fel a megoldást.

    Az elődöntő és a döntő összesített eredményei alapján a bírálóbizottság (dr. Csányi Erzsébet elnök, Girizd Magdolna és Mirnics Zsuzsa) a következő díjakat osztotta ki: a szabadkai J. J. Zmaj iskola csapata részt vesz a szolnoki Verseghy Ferenc nyelvművelő táborban, ezenkívül elnyerték Szeged város plakettjét is. Ugyanebbe a táborba nyert részvételi jogot az adai Cseh Károly iskola első csapata és az újvidéki József Attila iskola csapata. A szolnoki csapat jutalma az adai Vadvirág Hagyomá- nyápoló Kör néprajzi táborában való részvétel. A Jó Pajtás könyvcsomagját a szabadkai I. L. Ribar iskola tanulói kapták, az adaiak második csapata, a szabadkai VIII. Vajdasági Rohambrigád és a becsei Petőfi Sándor iskola a szervezők könyvcsomagját és emléklapot kapott. A temerini Kókai Imre és a makói iskola csapatát az FFKK könyvcsomagjával jutalmazzák.
                                                                                                                                                 Mirnics Zsuzsa, Jó Pajtás, 1996.X.24.

A rendezvényen kiosztották a jutalmakat az általános iskolások számára meghirdetett Őseim nyelvét beszélem című fogalmazásverseny legjobbjainak is. A Hajnal Jenő, Hódi Éva és Molnár Csikós László összetételű zsűri a következő döntést hozta: a legjobb Kapitány Anikó és Ágoston Anita közös munkája (Kanizsa, J. J. Zmaj iskola), második Krizsán Mónika (Ada, Cseh Károly iskola), harmadik Bíró Anikó (Szabadka, VIII. Vajdasági Rohambrigád iskola).

Utolsó módosítás: 2006.11.02.