Hódi Éva

Az adai Szarvas Gábor Nyelvművelő Egyesület

jubileuma

 

2003. április 4-én nagyszabású rendezvény keretében ünnepelte fennállásának tíz éves jubileumát az adai Szarvas Gábor Nyelvművelő Egyesület. A városházanagytermében megtartott ünnepi műsoron Hódi Éva, az Egyesület elnöke köszöntötte a vendégeket. A rendezvényen jelen volt a Magyar Köztársaság belgrádi nagykövetségének képviseletében Császár Zoltán konzul, a szabadkai konzulátusról Pető János konzul, az adai önkormányzat képviseletében Kocsis Szürke Edit, a végrehajtó bizottság elnöke. A Szarvas Gábor Nyelvművelő Egyesület elnöke köszöntötte a vendégeket, majd ünnepi beszédében a megalakulás körülményeiről, az anyanyelvápolás szolgálatában eltelt tíz év alatt végzett szerteágazó tevékenységről és a további tervekről szólt. Ünnepi beszédében többek között a következőket mondta:

 

„1993-ban, amikor megalakítottuk az önálló nyelvművelő egyesületet Adán, községünkben a nyelv-művelésnek már voltak évekre visszanyúló hagyományai. E hagyományok Ada szülöttéhez, Szarvas Gáborhoz, a kiváló nyelvészhez kötődnek,… valamint az 1970 óta fennálló Nyelvművelő Napokhoz, melynek Ada adott otthont az indulás éveiben is. Az egyesület létrehozásának egyik indítéka Szarvas Gábor emlékének folyamatos ápolása, a Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok adai kötődésének megerősítése, a Nyelvművelő Napok folyamatossá tétele, a 80-as években elbizonytalanodó státusának megerősítése. Úgy érezzük, tíz éves munkánk eredményeképp a rendezvény folyamatos, évenkénti megszervezésével ezt a célunkat el tudtuk érni. Túlzás nélkül elmondhatjuk, hogy napjainkra a Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok mint rendezvény a vajdasági magyar közösség kultúrkincsévé vált, melynek jelentősége és ismertsége határon túlmutat.

Tíz évvel ezelőtt, amikor megalakítottuk önálló nyelvművelő egyesületünket, anyanyelvünk védelmének, őrzésének, ápolásának célja vezetett bennünket – a Nagy László-i gondolat jegyében „nem elég magyar anyanyelvűnek születnünk, tanulnunk kell magyarul a sírig” -, valamint a helyes nyelvhasználat, a nyelvi igényesség ügyéért való fáradozás szándéka, ami kisebbségi körülmények között különösen fontos feladat.

Tíz év áll mögöttünk, számos általunk szervezett program, rendezvény, előadás, melyeket itt, ez alkalommal hiába is próbálnék felsorolni. Hadd emeljek ki közülük néhányat, melyek, úgy hiszem, mindenki előtt ismeretesek: mindenekelőtt a Szarvas Gábor Nyelvművelő Napokat, melyet a legnagyobb nehézségek közepette is sikerült megrendeznünk minden évben.

Hadd említsem meg mint egyesületi munkánk fontos dokumentumát, nyolc kiadványunkat – az idén rendezzük sajtó alá a kilencedik kötetet. Immár hagyományossá vált nyelvészeti pályázataink, hazai és külföldi vetélkedőkön való sikeres részvételünk, a hasonló jellegű szervezetekkel való kiteljesedő együttműködésünk – mind-mind tevékenységünk egy-egy fontos állomását jelentik. Igyekszünk kivenni részünket a közvetlen környezetünkben jelentkező nyelvi problémák feltárásából (már második éve találkozhatnak nyelvhelyességi témájú írásainkkal a helyi lapban), s nyitottak vagyunk arra, hogy felkérés esetén segítséget nyújtsunk egy-egy konkrét nyelvi probléma megoldásában” – mondta többek között az elnök. 

(Az ünnepi beszéd után Kocsis Szürke Edit, a községi végrehajtó bizottság elnöke gratulált az egyesület tíz éves tevékenységéhez, és virágcsokrot nyújtott át Hódi Évának, az Egyesület elnökének. A jubileumi műsor ezután a neves budapesti nyelvész, Balázs Géza A magyar nyelvművelés 15 éve című előadásával folytatódott, melyet Szűts László, a Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok játékos nyelvi vetélkedőinek játékvezetőjeként is jól ismert budapesti nyelvész Jó bornak is kell cégér című, aktuális nyelvhelyességi kérdésekkel foglalkozó előadása követett. Az ünnepi műsor második felében Dévai Nagy Kamilla előadóművész és a Krónikás Énekek Zeneiskola növendékei felejthetetlen énekes-zenés összeállítást adtak elő. Műsorukban megzenésített versek, históriás énekek és saját szerzemények is szerepeltek. A jól sikerült ünnepi műsort a városháza dísztermében jelen levő szépszámú közönség elismerő tapssal jutalmazta.)  

 

Utolsó módosítás: 2006.11.02.