Hódi Éva

Bevezetés (2005)

 

 Attól az időtől kezdve, hogy kisgyermekkorban megtanulunk beszélni, életünk jelentős részét a beszéd tölti ki. Érzéseinket, gondolatainkat, akaratunkat legtöbbször beszéd formájában közöljük környezetünkkel, s környezetünk is ily módon fordul hozzánk. Ha belegondolunk, tulajdonképpen egész nap beszélünk - otthon, az iskolában, a munkahelyen, az utcán, ismerőssel találkozva, az üzletbe belépve, a piacon, orvosi rendelőben, vonaton, buszon, mindenhol. Ehhez képest eléggé kis gondot fordítunk arra, hogyan beszélünk.

Pedig beszéd és beszéd között igen nagy különbség van. Ki ne unatkozott és szundikált volna egy monoton előadás alatt, és kit ne ragadott volna magával egy jó szónok!

A mai világban, a média elterjedésével egyre több ember kerül olyan helyzetbe, hogy a nagy nyilvánosság előtt felszólaljon. Közel se mindegy tehát, hogyan beszélünk

Mindennek ellenére, néha úgy tűnik, hogy napjainkban a beszéd mintha elvesztette volna súlyát. Hiába van egyre több lehetőség nagy nyilvánosság előtt megszólalni, ez nem sarkall az igényesebb beszédre, a választékosabb kifejezésmódra, hanem éppen ellenkezőleg: a mindennapi életben eluralkodó pongyolaság, nemtörődömség bekerül a szépirodalom, a média nyelvébe. A rádió, a televízió nem mindig minta és mérték a szép beszédre, a színházakról és mozifilmekről nem is beszélve.

De ha a szépirodalom sem minta, a filmek, a rádió, a televízió, a színházi előadások sem tekintendők mintának, akkor nincs is szükség szép beszédre? Nyugodjunk bele, hogy az utca nyelve, elsekélyesedő, elsivárosodó szókincse, leegyszerűsített mondatszerkezetei, elharapódzó idegenszerűségei, elnagyolt artikulációja, a magyar nyelv sajátosságaitól merőben idegen dallamvezetése legyen meghatározó mindennapi beszédünkben?

Nem akarunk ebbe belenyugodni. A 2005. évi Szarvas Gábor Nyelvművelő Napokon a helyes és szép magyar beszéddel foglalkoztunk, különböző aspektusokból megvilágítva a kérdést.    

Jelen kiadványunkban a 2005-ös Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok anyagát gyűjtöttük össze, és szeretnénk tisztelt olvasóink figyelmébe ajánlani. Kiadványunkban a tudományos tanácskozások anyaga mellett megtalálhatják a diákvetélkedők résztvevőinek, díjazottjainak névsorát, a nyelvi pályázat eredményeit, az elhangzott köszöntők szövegét, szemelvényeket a sajtóvisszhangból, válogatást a képanyagból és számos más írásos dokumentumot. Köszönjük támogatóinknak, hogy lehetővé tették a rendezvény megszervezését, és jelen kiadványunk megjelentetését.

 

Hódi Éva  

Utolsó módosítás: 2006.11.02.