Hódi Éva

Bevezetés (2007)

 

A 2007. évi Szarvas Gábor Nyelvművelő Napokon nagyon izgalmas, új  kérdéssel foglalkoztunk, nevezetesen a magyar nyelv és kultúra jelenlétével a világhálón. A téma igen aktuális, hiszen a mai világban a számítógépek megjelenésével és elterjedésével egy olyan újfajta írásbeliség van kialakulóban, amellyel még csak nagyon keveset foglalkoztak. Tetszik vagy nem tetszik, a számítógépek és vele együtt a világháló egyre komolyabb részt követel magának mindennapi életünkből, egyre inkább megkerülhetetlenné válik napjaink embere számára. A kutató számára szakirodalmat, az iskolás diák számára tananyagot, a rokonok, ismerősök számára kapcsolattartási lehetőséget jelenthet, de se szeri, se száma a szórakozási, kikapcsolódási, tájékozódási, ismeretszerzési lehetőségeknek az internet világában. 

Minket a 2007. évi Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok tudományos tanácskozásán a világhálón megjelenő anyag végtelen sokféleségéből az foglalkoztatott, hogyan jelenik meg a magyar nyelv és kultúra az interneten. Ez a téma is számos kérdést vet fel. A nyelvhasználati, nyelvhelyességi kérdésektől kezdve egészen addig, hogy a hálóra felkerülő anyag révén a magyar nyelv és kultúra jelentősége és szerepe más kultúrákhoz viszonyítva  hogyan alakul. Igaz-e, hogy az internet révén az angol nyelv előretörésével más nyelvek és kultúrák szerepe csökkenni fog, vagy éppen ellenkezőleg, mivel az internetre való felkerülésnek igazán nincs határa, jelentőségünk növekedő irányt mutat? Az mindenesetre már egyértelműnek látszik jelenleg is, hogy az, ami nincs a világhálón, és ezért nehezebben hozzáférhető, annak a szerepe csökken, s valószínű, hogy ez a tendencia erősödni fog.  

A Szarvas Gábor Nyelvművelő Napokon nagyon érdekes, gondolatébresztő előadások hangzottak el, melyeket jelen kiadványunkban közzéteszünk, és figyelmükbe szeretnénk ajánlani.

A magyar nyelv és kultúra a világhálón központi témának szenteltük tudományos tanácskozásunkat, nyelvészeti pályázatunkat, valamint a Szarvas Napok alkalmából megnyitott  kiállításunkat, melynek anyagát a világhálón jelen levő magyar nyelvű honlapokból állítottuk össze. A Nyelvművelő Napok programjában hagyományainknak megfelelően általános iskolás diákok játékos nyelvi vetélkedője, középiskolás diákok beszédművészeti versenye szerepelt, és ez alkalommal is megkoszorúztuk Szarvas Gábor adai mellszobrát. A Nyelvművelő Napok kísérőrendezvényei is – irodalmi est, könyvbemutató és alkalmi kiállítás – nagy élményt jelentettek mindannyiunk számára.

Nagy örömünkre szolgál, hogy ez alkalommal is meg tudtuk szervezni e nagy múltú rendezvényt. Kiadványunkkal, mely immár 13. ilyen típusú kötetünk, szeretnénk megörökíteni és közzétenni a 2007-es Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok írásos anyagát, és ezúttal is szeretnénk megköszönni támogatóinknak, hogy lehetővé tették a rendezvény megszervezését.

 

 

Utolsó módosítás: 2006.11.02.