A nyelvi vetélkedő feladatlapja (2008)

(megoldásokkal)

(7. osztály)

  1. Szókincsismeret

A) Melyik szó jelentései lehetnek? Írd mellé!

állat hímje, kocsiülés, állvány:…(bak) ……………………………..

épületelem és érkezik: (fal)………………………………………..

testrész, régen hosszmérték: (láb)………………………………….

tárgy ellenértéke, özönvíz, cipész-szerszám: (ár)………………..

 

B) Mi a jelentése? Írd mellé!

cséve: (tekercs)………………………………………………………..

kámzsa: (csuklya, kapucni)…………………………………………….

bögöly: (lólégy, nagy termetű légy)……………………………………..

dézsmál: (ellop, elvesz)…………………………………………………

tángál: (elver)……………………………………………………...............

tornác: (veranda, ámbitus)………………………………………………

 

2. Fejezd ki orr főnevet tartalmazó szólással!

szomorkodik, csalódott: (lógatja az orrát)……………………………………....

valakit tetszése szerint irányít: (orránál fogva vezeti)……………………………….

rendre utasítja, észre téríti: (orrára koppint)…………………………………........

nem árulja el neki: (nem köti az orrára)……………………………………………

be se néz hozzá: (az orrát se dugja be hozzá)……………………………………...

 

3. Melyik keresztnév lehet előtag? Írd az utótag elé!

(jancsi)

szeg

(vilmos

körte

(juliska)

bab

(laci)

konyha

(mária)

üveg

(szentjános)

kenyér

 

4. Fejezd be a következő szólásokat! Írd mellé a jelentését is!

 

jelentése

faképnél (hagy) …………..

(cserbenhagy)

még a verebek (is ezt  csiripelik)

(erről beszél mindenki)

körmére ég a  (dolog) ………….

(sürgős)

egy tányérból (esznek) …………

(jó barátságban vannak)

még a kisujját se (mozdítja)…….

(nem csinál semmit)

 

5. Mit mértek vele? (súlyt, távolságot, folyadékot, térfogatot stb.)

arasszal: (hosszúságot) ………………………

iccévvel: (bort) ……………………….

lattal: (súlyt)  ………………………….

röffel: (szövet hosszát) ………………………….

akóval: (bort) …………………………

 

6. Alkossunk hidat szavakból!

A könyv és a lemez szavak közé a borító főnév illeszthető úgy, hogy mindkét szóval összetételt alkothat: könyvborító és borítólemez. Mely szó illeszthető hasonlóképpen a következő szavak közé? Írd be!

haj

(festék)

doboz

lap

(szám)

jelző

fal

(labda)

játék

toll

(seprű)

nyél

ház

(kapu)

fa

ablak

(deszka)

kerítés

író

(gép)

lakatos

 

7. Mennyi az annyi?

Írd be a hiányzó számjegyet!

Megbánta, mint a kutya, amelyik (9-et) kölykezett.

Nem enged a (48)-ból.

(7)-en vannak, mint a gonoszok.

Kivágtam nint a (21)-et.

 

8. Szóduplázó:

Diplomata jön utánad. Mondhatom így is: A követ követ.

Szerkessz két hasonló értelmes mondatot!

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

9. Helyesírás.

Írd be a hiányzó betűket!

Jóka… Mór: (Jókai)

..tvös József: (tvös)

Madá.. Imre: (Madách)

Rákó..i Ferenc: (Rákóczi)

épí…eti: (építteti)

mon…el neki! (mondd)

játs..unk vele: (játsszunk)

cseppfo…ós: (cseppfolyós)

papagá…: (papagáj)

cseké…: (csekély)

 

10. Illeszd a megadott ragot a következő szavakhoz!

legkisebb+vel: (legkisebbel)……………….

bridsz+vel: (briddzsel) …………………….

 

Összeállította: Dr. Szűts László, a nyelvtudomány kandidátusa

 

 

Játékos nyelvi feladatok az általános iskolák

4. osztályos tanulói számára

 

(2008)

 

.          I.  FORDULÓ

Mondd egy szóval a következő meghatározásokat!

1. Meleget és világosságot adó fénynyaláb. (napsugár)

2. Hajlított, finom péksütemény. (kifli)

3. Ilyen az alvó ember. (álmos)

4. Állat lakhelye a ház környékén. (ól, istálló)

5. Imre becézése. (Imi, Imrus, Mimi,)

6. Élvezi a napot, melegítteti magát a nappal. (napozik, sütkérezik)

7. Apró termetű, főleg cirkuszban látható patás állat. (póniló)

8. A ladik, a csónak kézi hajtó eszköze. ( evező)

9. A családtagok összessége. (rokonság)

10. Az iskolai szünet neve. (vakáció)

11. Egyik házi állatunk lábára kovácsolt vas. (patkó)

12. Helyiség  a tető alatt és a mennyezet fölött. (padlás)

13. Helyiség kacatok gyűjtésére. (lomtár)

14. Korai napszak. (hajnal, reggel)

15. Vízzel működő gabonaőrlő. (vízimalom)

16. Postai küldemények kézbesítője. (postás)

 

        II. FORDULÓ

Keresd meg, a következő keresztnevek férfi –illetve női párját!

  1.   Viktória (Viktor)

  2.   Kamilla (Kamill)

  3.   Györgyi (György)

  4.   Etelka (Etele)

  5.   Karolina (Károly)

  6.   Bertalan (Berta)

  7.   Erik (Erika)

  8.   Dániel (Daniella)

  9.   Gábor (Gabriella)

  10. Péter (Petra, Petronella)

  11. Flórián (Flóra) 

  12. Kornél (Kornélia)

  13. Izidor (Izidóra)

  14. Krisztina (Krisztián)

  15. Martin (Martina)

  16. Vilma (Vilmos)

 

        III. FORDULÓ

Mondj a következő melléknevekhez rímelő főneveket!  Pl. nyakas-kakas

   1.   maszatos (lakatos)

   2.   béles (rétes)  

   3.   csacska (macska)

   4.   bíró (író)

   5.   fürge (ürge)

   6.   nyíló (bimbó)

   7.   kövér (öszvér) 

   8.   koros (orvos)

   9.   fruska (Zsuzska)

   10. kemény (lepény )

   11. hóka (fóka)

   12. mesés (vízesés)

   13. fakó (zakó)

   14. váró (báró)

   15. fura (ura)

   16. verő (erő)

 

       IV.      FORDULÓ

Mi az ellentéte?

1.   ébresztő (altató)

2.   szabadság (rabság ) 

3.   fölött (alatt)

4.   tél (nyár)

5.   gonoszság (jóság)

6.   átkoz (áld)

7.   éjszaka (nappal)

8.   gyújt (olt)

9.   világos (sötét)

10. hajlékony (merev)

11. siet (lassít)

12. igazság (hamisság)

13. mindenki (senki)

14. segít (akadályoz)

15. hős (gyáva)

16. gyermek (felnőtt)

 

            V. FORDULÓ

Az alábbi szavakba növények neveit rejtettük el. Melyek ezek?

1.  BEFŰZÉS          

(fűz)

2.  HALMAZ

(alma)

3.  CSEPEREG 

(eper)

4.  PRÓBABABA

 (bab)

5.  SZELENCE   

 (len)

6.  SZABÁSZ

(zab)

7.  ROZSDA

 (rozs)

8.   KERETEK

(retek)

9.  CSÜTÖRTÖK

(tök)

10. TÜKÖRTEREM

(körte)

11. MEGMONDANÁD

(nád)

12. OLVASÁS

(sás)

13. TRÉFA

(fa)

14. KACAT

(acat)

15. RÁDIÓ

(dió)

16. LEMÁLNA

(málna)

            

           VI.       FORDULÓ

Mondd a szó magyar nevét!

1.    mobiltelefon (maroktelefon)

2.    bicikli (kerékpár)

3.    autó (gépkocsi)

4.    frizsider (hűtőszekrény)

5.    box (ökölvívás)

6.    rundó (kör)

7.    zoo (állatkert)

8.    pecabot (horgászbot)

9.    mini (kicsi)

10.  maxi (nagy)

11.  mega (óriási)

12. luftos (levegős, huzatos)

13. logikus (értelmes, ésszerű)

14. strada, sztráda (autóút)

15. sofőr (gépkocsivezető)

      16. oké (jó, rendben,)

 

                      Összeállította: Szűcs Ilona

 

                   

Utolsó módosítás: 2006.11.02.