A nyelvi vetélkedő feladatlapja (2007)

(7. osztály)

 

 

1. Nyelvünkben sok olyan szó van, amelyhez több jelentés is kapcsolódik.

Ezek többjelentésű, ill. egyalakú szavak. Pl. ég ige és főnév, láb testrész és mértékegység stb.

 

   Feladat: mely szavunk jelentései lehetnek? Írd be!

   izmos és csípős: ………………………..

   testrész és szék támlája: …………………………

   sportszer és karika alakú eszköz: ………………

   ruha szélét bevarrja és kenyeret szel: …………..

   rágószerv és kézbe vesz: ………………………..

   alak és módozat: ………………………………...

 

2. Állandósult szókapcsolatok. Pl. körömszakadtáig tagad.

Megadjuk az első szót, (szavakat) írd utána az igét, amellyel a leggyakrabban szoktuk mondani:

 

agyba-főbe

 

kígyót-békát

 

hetet-havat

 

a füle botját se

 

haja szála se

 

tejben-vajban

 

 

 

3. Több olyan szavunk is van, amelynek ha szótagjait felcseréljük,

akkor is értelmes szavakat kapunk.  Pl. tavi – vita, halom – lomha. Írj 3 hasonló szót!

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….................

 

4. Írd eléjük a hiányzó keresztnevet:

………….bogár

……………bab

………….csutka

……………kosár

………….szeg

……………pecsenye

 

5. Ki veszi föl? Férfi vagy nő? Régi ruhadarabok, ki viselte?

Mente, párta, pruszlik, kapca, rokolya, muff

Nők:……………………………………………………............................................

Férfiak:……………………………………………….................................................

 

6. Írd be a testrésznevet a következő főnevek elé

…………., vetve

……………süllyedés

…………. leves

…………… hős

………….meresztő

……………nyújtásnyira

 

7. Írj egy-egy mondatot a következő szópárokkal!  

sarkal és sarkall:…………………………………….....................................................

írat és irat: …………………………………………….................................................

koros és kóros:………………………………………............................................…

 

8. Mi a közmondás?

    Megadjuk a közmondás kulcsszavát és a fogalmat, tulajdonságot, amire utal. Írd be a közmondást!  

Lúd és összefogás:……………………………………........................................................

Anya és hasonlóság:…………………………………..........................................................

Rózsa és kitartás: ……………………………………........................................................

Kicsi és takarékosság: …………………………………...................................................

Írás és megbízhatóság:………………………………........................................................

 

 

9. Mássalhangzó-torlódás. Összetett szavakban gyakori, hogy 3 különböző mássalhangzó kerül egymás mellé. Pl. a rongyszedő szóban az ngysz. Írj olyan összetett szavakat, amelyekben az alább megadott mássalhangzók együtt fordulnak elő. Mindegyikre egyet kérünk.

ngz: ……………………………………………………............................................

rvl:……………………………………………………..............................................

stb:……………………………………………………............................................

rssz:……………………………………………………..........................................

 

10. Helyesírás. Pótold a hiányzó betűket!

i, í

pap.r

.rószer

 

u, ú

..ti

b..jócska

b..vár

ü, ű

..zlet

….z..r

f..ves

o, ó

..voda

sz..davíz

 

l, ll

keves..li

soka…

zölde…

j, ly

zsiva…

hatá…

sirá…

sz, ssz

ját…on

met…ük

 

ss, s

Ko…uth

We..elényi

 

 

 

11. Illeszd a megadott ragot az alábbi nevekhez, szavakhoz!

könny+vel:.................

 harc+val:………….

nagyobb+ból:.....................

 Madách+val:……….

Bernadett+vel..................

 Babits+val:………….

Arany+val:…...............

 Mihály+val:………….

 

 

Összeállította: Dr. Szűts László, a nyelvtudomány kandidátusa

 

 

 

 

Játékos nyelvi feladatok az általános iskolák

4. osztályos tanulói számára

I. Ellentétpárok gyűjtése

1. tűz (víz)

2. ég (föld)

3. erdő (mező)

4. egészség (betegség)

5. kényelem (kényelmetlenség)

6. csoport (egyed)

7. hölgy (úr)

8. étel (ital)

9. korlátozás (szabadság)

10. barát (ellenség)

11. egyenes (görbe)

12. száraz (nedves, vizes)

13. vidám (szomorú)

14. hegyes (tompa)

15. éles (életlen)

16. kerek (szögletes)

 

II. Rokonértelmű szavak

(Az ember lassú haladását jelentő rokonértelmű igék)

(andalog, baktat, bandukol, sétál, őgyeleg, csámborog, csoszog, battyog, ballag, lődörög, lépked, cammog, lépdel, császkál stb.)

III. Köznyelvi szókapcsolatok helyettesítése szólással, szóláshasonlattal  

1. Nagyon éhes (Éhes, mint a farkas)

2. Alaposan belakott (Úgy jól lakott, mint a duda)

3. Sírni kezd (Eltörött a mécses)

4. Sír (Itatja az egereket)

5. Szomorkodik (Lógatja az orrát)

6. Megsértődik (Felhúzza az orrát)

7. Haragszik valakire (Az orrában van)

8. Mindenbe beleavatkozik (Minden lében kanál)

9. Valami nagyon tiszta (Patyolattiszta)

10. Valaki nagyon vékony (Karcsú, mint a nádszál)

11. Nagyon szép lány (Szép, mint a nyíló rózsa)

12. Rosszat cselekedett (Rossz fát tett a tűzre)

13. Ábrándozik (Éhes disznó makkal álmodik)

14. Megijedt (Megfagyott benne a vér)

15. Meglepődött (Szeme, szája tátva maradt)

16. Sokat beszél (Rojtosra beszéli a száját)

IV. Hangutánzás

Utánozd az állatok hangját, majd adj nekik nevet!

 

1. medve (brummog, Brumi)

2. szarka (csörög, Csörögi, Csörgő)

3. egér (cincog, Cini, Cincogi)

4, méh (zümmög, Zümi)

5. kutya (ugat, csahol, Ugi, Csahos)

6. macska (nyávog, miákol, Nyarvi, Miá, Macsek)

7. malac (röfög, Röfi)

8. fecske (csivitel, Csivit)

9. ló (nyihog, nyerít,  Nyihi, Nyihaha)

10. kakas (kukorékol, Kukori)

11. tyúk (kotkodál, Kotkoda)

12. gólya (kelepel, Kele, Kelep)

13. béka (brekeg, Breki)

14. kecske (mekeg, Mek-mek, Mekmester)

15. bárány (béget, Bari)

16. harkály (kopog, Kopács)

 

V. Kedves hangú megszólitások

 (Kedvesem, Drágám, Édesem, Kicsim, Csillagom, Szívem, Kincsem, Rózsám, Egyetlenem, Picikém, Aranyoskám, Hugicám, Öcskös, Bátyókám, Öregem, Pajtikám, Szakikám)

VI. Szólánc

(A megadott szó utolsó betűje legyen a következő szó kezdőbetűje)

apród, darab, bagoly, …

(A játékos nyelvi feladatokat az általános iskolák 4. osztályos tanulói számára Szűcs Ilona állította össze.)

 

Utolsó módosítás: 2006.11.02.