A nyelvi vetélkedő feladatlapja 2006-ban

1. Szókincsismeret

Mit jelent? Húzd alá a helyes választ!

 

békasó fűszer kis, fehér kavics békák eledele
pagony liget bogyós gyümölcs drótkötél
Molotov-koktél vodka és keveréke benzines palack orosz tábornokok reggeli itala
gacsos csámpás szögletes leveles
posztó damaszt esőkabát vastag gyapjúszövet

 

2. Írj egy-egy  mondatot a következő szópárokkal!

fed és fedd

.......................................................................................................................................................

.......................................……………..............................................................................................................................................

 

sújt és súlyt

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

 

estéje és estélye

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

 

kiált és kiállt

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

 

3.     Hogyan mondanád csak Ö, Ő magánhangzót tartalmazó szóval?

 

forog …………………………………………………….........................................

kérlel…………………………………………......……………………………...........

serkent…………………………………………………..……………….............................

zajol…………………………………………………..………………….....................

mászkál…………………………………………………..…………………....................

méltatlankodik…………………………………………………..…………………........................

 

4.     Pótold a hiányzó mellékneveket a következő szóláshasonlatokban:  

…………………………………………………….............., mint a nap

 …………………………………………......………………, mint az éjszaka

…………………………………………………..…………., mint a ma született bárány

…………………………………………………..…………., mint a fal

 

5.     Melyik testrész hiányzik? Írd be!  

…………………………………………………….............., fülesd

 …………………………………………......………………, ikra

…………………………………………………..…………., szirt

…………………………………………………..…………., melengető

      …………………………………………………..…………., nyújtásnyira

      …………………………………………………..…………., kalács

 

6. Írj két hasonló álösszetételt! Korlát, papír-            korok látnak, papok írnak

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

 

7. Fejezd be a következőszólásokat! Mi a jelentésük? Írd mellé!

 

Fejezd be!

Jelentése

Nem ő találta fel a ..........................................

 

Hasára süt a ...................................................

 

Összecsapnak a feje fölött a ...........................

 

Két szék közt a ..............................................

 

 

8. Földrajzi név .... visszafelé olvasva is értelmes szó,

Dunántúli megye - visszafelé olvasva: gazos.

Melyik megye? ...................................................................................................................................................................

Dél-alföldi város, visszafelé: "kitömve" a jelentés.

Melyik ez a város? ........................................................................................................................................ ..............

Közel-keleti ország, megfordítva férfi becenév

Melyik ez az ország? .......................................................................................................................................................

9. Hiányzik a közepe

Az alábbi szavak közé egy olyan főnevet kell beírni, amely az előtte és utána következő főnévvel is összetett szót alkothat. Pl. -tár:   :tankönyv      -könyvtár

óra................................őr

vas...............................hálózat

író................................-lakatos

ház-.............................-tér

 

10. Helyesírás

Pótold a hiányzó magán-, ill. mássalhangzót!

 

t. zes (tízforintos)

v. gasság (mulatság)

d. csér (elismeréssel emleget)

kevese... (kevésnek tart)

semmireke..ő (hitvány)

má...ik (omlik)

Írd be a hiányzó j, ly betűt!

taré..

dele..es

kop.a

gá..a

rizs..

zöre..

vá..ú

gy...a

 

Illeszd a megadott ragot az alábbi szavakhoz, nevekhez!

szebb+ből:...........................................................................

meggy+vel:.........................................................................

orr+ra:................................................................................

tett+vel:.............................................................................

Bernadett+től:...................................................................

Kodály+val:......................................................................

Horváth+val:....................................................................

Madách+val:...................................................................

 

Összeállította: Dr. Szűts László, a nyelvtudomány kandidátusa

 

 

 

 

Utolsó módosítás: 2006.11.02.