A nyelvi vetélkedő feladatlapja 2005-ben

(7. osztály)

1. Szókincspróba

Mit jelent? Húzd alá!

 

békasó fűszer kavics lábköröm
kútfő gémeskút régi írott mű hegyi patak
ötödfél öt és fél négy és fél kettő és fél
kintorna verkli fogyókúrás torna középkori kínzóeszköz
epekedik eperoham nyújtózkodik sóvárog

 

2. Írd be a hiányzó testrésznevet a megadott szó elé!

……………-fúrt

…………....-szakadtáig

…………....-fényvesztés

…………….-tekert

………….....-hős

 

3.     Mi az ellentéte? (Mint pl. lassú és gyors, nappal és éjszaka) Írd mellé!

 

csendes …………………………………………………….........................................

melegít…………………………………………......……………………………...........

szid…………………………………………………..……………….............................

dicsér …………………………………………………..………………….....................

nedves…………………………………………………..…………………....................

fehér…………………………………………………..…………………........................

 

4.     Díszes jelzők: kire szoktuk mondani? Írd be a nevét!

a legnagyobb magyar: …………………………………………………….................

a haza bölcse: …………………………………………......……………………….....

az árvízi hajós:…………………………………………………..………………..........

anyák megmentője:…………………………………………………..……………….

az egri remete:…………………………………………………..………………….......

 

 

5. Fejezd be az alábbi szólásokat! Írd mellé jelentésüket is!

 

Fejezd be!

Jelentése

kígyót-békát ..................................................

 

agyba-főbe....................................................

 

tűzzel-vassal...................................................

 

tücsköt-bogarat..............................................

 

látástó-vakulásig.............................................

 

 

6. Ne szólj szám, nem fáj fejem! Ezt a közmondást költsd át úgy, hogy minden szó ugyanazzal a betűvel kezdődjék. A közmondás értelme ne változzon.

………………..............................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................... 

7. Idős írások = koros szavak. A második szószerkezet oda-vissza olvasva ugyanazt jelenti, mint az első. Az alábbi meghatározásokat a példához hasonlóan fejezd ki visszafelé olvasva is azonos jelentésű szószerkezettel:

főzeléknövény bogoz: ........................................................................

  madár parancsolód: ………………………………............................

8. Fejed ki a NAP főnevet tartalmazó szólással:

Nem is lehet őket összehasonlítani:....................................................................................

Sorsa majd egyszer jóra fordul: ...........................................................................................

Mindenre találunk példát a múltból:....................................................................................

9. Kakukktojás: melyik szó nem illik a sorba és miért? (Gondolj a szó jelentésére, használatára!)

kicsi, apró, behemót, pöttöm, piciny: ..........................................................................................………………………….....

 Virág, Ibolya, Valéria, Borbála, Jácint:.................................................................................………………………………….

asztal, ház, bandukol, utca, város: ...................................................................................................……………………........

fut, szalad, siet, ballag, üget: ...............................................................................................………………………………….

áll, vár, fej, alszik, kel: ................................................................................................................. …………………………......

 

10. Helyesírási totó. Melyik a helyes írásmód? Húzd alá!

szebből

szebb-ből

papír zsebkendő

papírzsebkendő

guzsaj

guzsaly

csatoskönyv

csattoskönyv

Hunyadi János

Hunyady János

Kossuthtal

Kossuth-tal

Petőfi-utca

Petőfi utca

Tisza-parti

tisza-parti

edzük

eddzük

talpalattnyi

talpalatnyi

Összeállította: Dr. Szűts László, a nyelvtudomány kandidátusa

 

 

Játékos nyelvi vetélkedő általános iskolás tanulók

4. osztályosai számára

 

1. FORDULÓ

Mondd egy szóval a következő mondatokat. (Egy pont)

1. Gyorsan szedi a lábát. (siet)

2. Könnyek potyognak a szeméből. (sír)

3. Kannából vizet önt a virágokra (locsol)

4. Ruhadarabokat vesz magára. (öltözködik)

5. Szőlőfürtöket szed a tőkéről. (szüretel)

6. Evőeszközöket helyez az asztalra. (terít)

7. Fülét az ajtóhoz nyomja (hallgatózik, fülel)

8. Mindig vágyik valamire. (sóvárog)

9. Semmi nem érdekli igazan. (közömbös)

10. Mindent tudni szeretne. (kíváncsi)

11. Mindennek izgatottan örül. (lelkesedik)

12. Víz alá kerül. (süllyed, merül)

13. A melegtől piros lesz a vas. (izzik)

14, Veszti a hőmérsékletét. (hül)

15. Korog a gyomra. (éhes)

16. Ruhát hővel simít. (vasal)

17. Ruhát vízzel tisztít. (mos)

18. Földet forgat. (ás, szánt)

 

 

II. FORDULÓ

Folytasd a megkezdett mondatot tagadással! (Egy pont)

1. Aki kövér, az...  (nem sovány)

2, Aki okos, az... (nem buta)

3. Aki szép, az... (nem csúnya)

4. Ami hideg, az ... (nem meleg)

5. Ami hosszú, az… (nem rövid)

6. Ami széles, az… (nem keskeny)

7. Ami halk, az… (nem hangos)

8. Aki gyáva, az... (nem bátor, merész)

9. Ami borús, az… (nem derűs)

10. Ami egészsége, az … ( nem káros, romlott-élelem)

11. Aki fürge, az... (nem lusta)

12. Ami tiszta, az....... (nem piszkos)

13. Ami érett, az........ (nem éretlen, zöld)

14. Aki becsületes, az........ (nem becstelen)

15. Ami hiányos, az... (nem ép, nem teljes)

16. Aki erős, az … (nem gyenge)

17. Ami világos, az... (nem sötét)

18. Ami nedves, az… (nem száraz)

 

 

III. FORDULÓ

Mondd a megadott szavakat csupa "ő-vel" (Egy pont)

(Például: mászkál (lődörög)

1, kér (könyörög)

2. forog (pörög)

3. morog (dörmög)

4. kicsi (pöttöm)

5. piros (vörös)

6. zajt csap (zörög, dörömböl)

7. telirak (töm, tömköd)

8. koffer (bőrönd)

9. mutat (bök)

10. kering (köröz)

11. leszedi a javát (fölöz)

12. szurkál (bökdös)

13. taszigál (lökdös)

14. szálldos (röpdös)

15. bundás (szőrös)

16. karmos (körmös)

17. vidámság (öröm)

18. tinó (ökör)

 

 

 

IV. FORDULÓ

Mondd két rokon értelmű szóval a következő szavakat! (Két pont)

(Például: tesz: rak, helyez)

1. megy (halad, jár, ballag)

2. nevet (kacag, mosolyog, somolyog)

3. alszik (szundit, durmol)

4. beszél (gagyog, jár a szája, felesel)

5, buta (ostoba, tudatlan, oktondi)

6. eszik (étkezik, táplálkozik)

7. iszik (kortyol, vedel)

8. szalad (fut, rohan, iszkol)

9. épület (ház, lak, palota)

10. ravasz (huncut, csalafinta)

11. piszkos (koszos, szennyes)

12. kutat (keres, turkál, matat)

13. hull (esik, potyog)

14. szelíd (békés, csendes)

15. üt (ver, páhol)

16. hajt (terel, zavar, űz)

17. fest (mázol, meszel, ken)

18. rakodik (rámol, tesz-vesz, helyez)

 

 

V. FORDULÓ

Tegyél egy betűt a megadott szó elé, hogy új értelmes szót kapj! (Egy pont)

(Például: új: fúj)

1. íny (csíny)

2. kár (akár)

3. ajak (kajak)

4. ék (kék, fék)

5. erény (serény)

6. úszkál (csúszkál)

7. apol (papol)

8 lom (alom)

9. érvény (kérvény)

10. örök (körök, török)

11. ázik (fázik)

12. ár (kár, vár)

13. őr (tőr, szőr, bőr)

14. erek (kerek, terek, szerek)

15. űr (tűr, szűr, zűr)

16. él (tél, kél, szél)

17. át (hát, fát, lát)

18. ér (mér, fér, kér)

 

 

VI. FORDULÓ

Mondj két becenevet a következő keresztnevekhez! (Két pont)

(Például: Ilona: Ilca, Ili, Iluska)

1. Károly (Karcsi, Karesz, Kari)

2. Pál  (Palko, Pali, Paja)

3. Lajos (Lali, Lajcsi, Lajoska)

4. Sándor (Sanyi, Sada, Saci)

5, Mária (Mari, Mara, Mariska, Ria)

6. Izabella (Iza, Izus, Bella)

7. József (Joci, Józsi, Jocó)

8. Ferenc (Feci, Fercsi, Fecó)

9. Tibor (Tibi, Tiborka, Tibike)

10. Zoltán (Zoli, Zoki, Zotyó)

11. Tamás (Tomi, Tamáska, Tomika)

12. István (Isti, Pisti, Pityu)

13. Imre (Imi, Imris, Imike)

14. Sára (Sári, Rika, Sárika)

15. Margit (Margó, Gitka, Margitka)

16. Erzsébet (Erzsi, Zsóka, Bözsi, Böske)

17. László (Laci, Lackó, Lacika)

18. Anna (Ani, Panni, Annuska, Nusi)

 

Holtverseny esetén a következő a feladat:

Hangutánzás.

Például: Milyen hangot hallat a fecske, a gólya, a galamb, a tyúk, a szél, a víz stb.

 

 

Utolsó módosítás: 2006.11.02.