A játékos nyelvi vetélkedő feladatlapja 2001-ben

 

1. Szókincspróba

Mit jelent? Húzd alá! (6 pont)

 

Andalog

Ábrándozik, halkan énekel, lassan megy

botor

Bot vége, balga, tántorog

dolmány

Tarisznya, zsinóros zubbony, hátizsák

gomolya

Sajt, ködös, kecskegida

hórihorgas

Kampós bot, nehéz, hosszú

tulok

Hangszer, ökör, farönk

 

2. Hídépítés szavakból

Írd középre a hiányzó szót! (mindkét szóval összetételt alkosson!) (12 pont)

Gabona……………fog

Tan………………...nyitó

Ének……………….lánc

Könyv……………..irtó

Talaj………………szint

Kő…………………eső

 

3.     Írj 1-1 mondatot a következő szópárokkal!         (8x2 = 16 pont)

 

Fed – fedd …………………………………………………….......................................................………………….

Sújt – súlyt …………………………………………......……………………………..................................................

Sarkal – sarkall …………………………………………………..……………….......................................................

Kiált – kiállt …………………………………………………..…………………........................................................

 

4.     Mi a kulcsszava a következő 3 szólásnak? (ugyanazt a szót kell beírni mindegyikbe!)

Kiönti a …………………

Megesik a ………………rajta.

Ami a …………………...az a száján

 

5. Alkoss egy olyan mondatot, amelyben a megtud egybeírva és különírva is előfordul! (8 pont)

…………………………………………………………………………………..........................................……

6. Írd be a megfelelő testrésznevet a következő főnevek elé! (6x2 = 12 pont)

……………… írás,

…………….....süllyedés,

…………….....jegyzet,

……………….örv,

…………….....kalács,

……………….kagyló

7. Egy bolond százat csinál. Fogalmazd át ezt a közmondást – értelemváltoztatás nélkül – úgy, hogy minden szava ugyanazzal a betűvel kezdődjék! (5 pont)

……………………………………………………………………………………………..........................

8. A sálja piros, kalapja fekete. Ebben a mondatban a Piroska név rejtőzik. A példához hasonlóan építsd be 1-1 mondatba a következő keresztneveket!(3x3= 9 pont)

Zoltán

……………………………………………………………………………………......................................

Tamás

……………………………………………………………………………………......................................

Ernő

……………………………………………………………………………………….................................

9. Fejezd be a következő szólásokat, s írd melléjük jelentésüket is! (3x2 = 6 pont)

Fogához veri a………………………….....

Jelentése: ………………………………….

Nagy fába vágta a ……………………........

Jelentése: ………………………………….

Fenn az ernyő …………………………......

Jelentése: …………………………….……

10. Helyesírási totó. Melyik a helyes írásmód? Tippelj! (14 pont)

1

2

x

Tipp

szebből

Szebb-ből

Szebbből

 

résztvesz

Részt vesz

Részt-vesz

 

ovóda

óvóda

Óvoda

 

Kossuth-tér

Kossuth tér

Kossuthtér

 

Arany óra

Arany-óra

Aranyóra

 

Tizenhárom éves

tizenhároméves

Tizenhárom-éves

 

talpalattnyi

talpalatnyi

Talapallatnyi

 

Dísszázad

díszszázad

Dísz-század

 

Tisza híd

Tisza-híd

Tiszahíd

 

Mende-monda

mendemonda

Mende monda

 

ivóvíz

Ivó víz

Ivó-víz

 

1-jén

1-én

1-sején

 

Tíz másodperces

Tíz-másodperces

Tízmásodperces

 

millénium

millennium

Milléneum

 

Összeállította: Dr. Szűts László (MTA Nyelvtudományi Intézet)

 

Utolsó módosítás: 2006.11.02.