A játékos nyelvi vetélkedő feladatlapja 2000-ben

   1. Szókincspróba. Mit jelent? Húzd alá!

(6 pont)

 findzsa    

török katona; kecses; csésze

 jérce 

kacsa; csirke; hattyú

 násfa     

ékszer; nyárfa; gerenda

 parlag 

vadkender; lovag; ugar

 sikátor  

sátortábor; szűk utca; padlólap

 szelence   

balta; doboz; bicska

 

2. Mi az ellentéte?                      

    (4 pont)

friss kenyér:    ...................................................

friss hús:         ....................................................

kemény tojás: ....................................................

kemény tél:     ....................................................

 

3. Keresztnevek gyakran szerepelnek összetételekben előtagként. Megadjuk a keresztnevet, írd hozzá az utótagot!

(6 pont)

juliska. ......................

ádám. ....................... 

 jancsi. ......................

 

4. A beszél ige megfelelő igekötős alakjait írd a következő meghatározások mellé!

 (8 pont)

másról beszél:                               ..........................................................

 felesel:                                          ..........................................................

elhitet valamit:                              ..........................................................

önkívületi állapotban beszél:         .........................................................

 

5. Mi a szólás jelentése? Írd mellé!

(10 pont)

kazalban tűt keres:...............................................................................

be kellene aranyozni a száját:.............................................................                

itatja az egereket:  ...............................................................................

tátva maradt a szája:...........................................................................

az orránál fogva vezeti:........................................................................

 

6. Hiányzik a közepe! Az alábbi szavak közé egy olyan főnevet kell beszúrnod, amely az előtte és az utána álló szóval is összetett szót alkothat!

(12 pont)

óra       ......................................... őr­
vas       ........................................  hálózat

ezüst    ......................................... fa

könyv .......................................... lámpa

szalma............................................doboz

fa ................................................. papír

 

7. Alkoss 1-1 mondatot az egyelőre és az egyenlőre szavakkal!

(4 pont)

.............................................................................................................

.............................................................................................................

 

8. Nyelvi matematika. Oldd meg a következő szóegyenleteket! (A megadott szavak helyére írd a megfelelő rokon értelmű szót úgy, hogy egyenlő legyen az egyenlet két oldala. PL: nem fő + növény = görög betű; megfejtése: al + fa = alfa)

(9 pont)

 

 

iidő+kérdőszó=dorgál: .................................................

kis utaca:+ gyűlöl = tudtára ad:........................................

szőrzet + kés = otthon:  ......................................................

 

9. Két ismert közmondásnak csak a magánhangzóit adtuk meg, írd be a hiányzó mássalhangzókat!

 

Tipp

a      i               á              a              e              e             á             a              a              e              i               e              e

o      a              e              e              é              i              o            e              a              ú             o

 

10. Helyesírási totó. Melyik a helyes írásmód?

Tippelj!

1

2

X

Tipp

egy óra hosszat

egyóra hosszat

egyóra hosszatt

 

tizenháromnapos

tizenhárom-napos

tizenhárom napos

 

jutalomkönyv

jutalom-könyv

jutalom könyv

 

kovácsmester

kovács mester

kovács-mester

 

bükkmakk

bükk makk

bükk-makk

 

papír zsebkendő

papírzsebkendő

papír-zsebkendő

 

porcellán

porcelán

pórcellán

 

csinossan

csinosan

csinossan

 

szóban forgó

szóbanforgó

szóban-forgó

 

pingponglabda

pingpong-labda

ping-pong labda

 

guzsajjal

guzsalyjal

gúzsallyal

 

csatos könyv

csattos könyv

csatoskönyv

 

figyelembevesz

figyelembe vesz

figyelembe-vesz

 

kőtőde

kötőde

kötöde

 

Összeállította: Dr. Szűts László MTA Nyelvtudományi Intézet

 

Utolsó módosítás: 2006.11.02.