Az általános iskolások nyelvi vetélkedőjének feladatlapja 1999-ben

 1. Mit jelentenek? Írd be jelentésüket és alkoss velük mondatot!
(2x2 pont)

tenyészt:...........................................................

termel:.............................................
2. Írd be a párját! Ügyelj az írásmódra is! (6 pont)
 

lót...............................

sete.............................

ákom...........................

csillog........................

dúl..............................

mende........................

 3. Írd be a megfelelő testrésznevet a következő szavak elé! (A két szó összetételt alkot.) (3 pont)

 

............................. süllyedés

............................. vetve

..............................hős

 


4. Pótold a hiányzó mellékneveket a következő szóláshasonlatokban! (4 pont)


......................................................................................................................................................... ,mint a fehér holló.
.........................................................................................................................................................., mint az éjszaka.
.........................................................................................................................................................., mint a ma született bárány.
.......................................................................................................................................................... , mint a róka.

5. Írj 1-1 mondatot a következő szópárokkal! (6 pont)

 

fed-fedd:.......................................................................................................

kiált - kiállt...................................................................................................

sarkal - sarkall ............................................................................................6. Hiányzik a közepe. Az alábbi szavak közé egy olyan főnevet kell beírnod, amely az előtte és az utána álló szóval is összetett szót alkothat. (4 pont)

szem............................................................................................................................................ ablak

sarok............................................................................................................................................ szám
templom........................................................................................................................................óra
búza.............................................................................................................................................. szirom

7. Kenguruszavak. A következő hosszabb szavak közepén - a fiahordó kenguruhoz hasonlóan - milyen rövidebb szó rejtőzködik? (4 pont)


elbocsátás...................................................

szivárvány..................................................

időszakos...................................................

korlátozás..................................................

 


8. Írd be a közmondást! Megadjuk a közmondás kulcsszavát és azt is, hogy a közmondás milyen emberi tulajdonságra utal. (6 pont)

 

pap-okosság:........................................

rózsa-türelmesség:................................

d-összefogás:.....................................9. Javítsd ki a hibát a következő mondatban! (4 pont)


Ebben a helységben tilos a dohányzás. ...................................................................

Kérdezd meg tőle, nem látta-e Jancsit......................................................................10. Helyesírási totó. Melyik a helyes írásmód? Írd be tippedet! (Max. 14 pont)

 

1

2

x

Tipp

szebből

szebb-ből

szebből

 

részt vesz

résztvesz

részt-vesz

 

ovóda

óvoda

óvóda

 

Dózsa-tér

Dózsa tér

Dósa tér

 

tizenháromnapos

tizenhárom-napos

tizenhárom napos

 

galy-jal

gallyal

gallyjal

 

ezüst kanál

ezüst-kanál

ezüstkanál

 

arcal

arccal

arc-cal

 

állhatatos

álhatatos

állhatatós

 

papírvágókés

papír vágókés

papírvágó kés

 

lélekzik

lélegzik

léleggzik

 

edzük

edzzük

eddzük

 

csatos könyv

csattos könyv

csatoskönyv

 

csinossan

csinosan

csínosan

 

 


Összeállította: Dr. Szűts László tud. osztályvezető, MTA Nyelvtud. Intézete