Az általános iskolások nyelvi vetélkedőjének feladatlapja 1998-ban1. Kenguruszavak. Az alábbi szavak közepén egy 3 betűs értelmes szó rejtőzik. Ezt a rövid szócskát mi kiemeltük, s a maradék betűk alapján találd ki, mi volt a teljes szó. Megadjuk a lékelt szó betűinek a számát s a kiemelt szó jelentősét. Írd be a hiányzó szócskát! (6xl=6 pont)
 

A lékelt szó

A teljes szó betűinek száma

A hiányzó szó jelentése

du............kodik

10

A fejünkön van

el.............rál

8

Hüvelyes növény

el.............zgat

9

A járom is ilyen

há............gatás

10

Szőlőlé

her...........ozik

100

Kegyetlen2. Melyik testrész hiányzik? Írd be! (6xl =6 pont)

......................veszve

.....................szakadtáig

.....................fúrt

.....................tekert

.....................fényvesztés

.....................hős


3. Mi a jelentése? (6x3=18 pont)

békasó:.....................................................

kamásli: ...................................................

pagony:...................................................

stimulál: ..................................................

káplár: .....................................................

batár: .......................................................

4. Írd be a megfelelő igét, szót az alábbi ragos főnevek mellé úgy, hogy a kötött szókapcsolat valamilyen érzelmi állapotra utaljon. Írd be a szószerkezet melle a jelentését is! (P..: fülig pirul - zavarban van) (4x3=12 pont)


arcizma.......................................................

ínyére..........................................................

haja szála....................................................

fogát............................................................5. Mit jelentenek a következő szólások? Írd melle! (3x3=9 pont)

Kazalban tűt keres:...........................................................................................................
Az ördögnek adta a lelkét:..............................................................................................

Be kellene aranyozni a száját:.........................................................................................6. Írd be a párját! (4xl=4 pont)

lóti.........................

girbe......................

dirib.......................

izeg........................


7. "Visszhangos" szavak. Írj 5 olyan egyszerű szót, amelynek utolsó szótagja megismételve újabb értelmes szót ad. Pl.: füles- les, komoly-moly. (5x2=10 pont)

1.................................................

2.................................................

3................................................

4................................................

5................................................8. Közös előtag kerestetik. Melyik szó lehet előtagja a következő 3 szónak? (2x2=4 pont)


a) ..................tár? ...................... hiány? ..........................................kereső
b)..................óra? ......................kendő?...........................................tolvaj9. Bibliai párok. Ki a párja? (3x2=6 pont)

 

Ádám...............................

Dávid...............................

Káin.................................


10. Helyesírási totó. Melyik a helyes írásmód? Írd be tippedet (14x1=14 pont)
 

1

2

x

Tipp

balonkabát

ballon kabát

ballonkabát

 

adatfeldolgozás

adat-feldolgozás

adat feldolgozás

 

almanachhal

almanacchal

almanachchal

 

Észak-afrikai

észak-afrikai

Észak-Afrika-i

 

tizenkétemeletes

tizenkét-emeletes

tizenkét emeletes

 

miniszterelnök-helyettes

miniszter-elnök-helyettes

miniszterelnökhelyettes

 

Liszt rapszódia

Liszt-rapszódia

Lisztrapszódia

 

szeretetreméltó

szeretetre-méltó

szeretetre méltó

 

mende-monda

mendemonda

mende monda

 

narancsszörp

narancs-szörp

narancs szörp

 

Szentgyörgy-hegyi

Szent-György-hegyi

Szentgyörgyhegyi

 

tévéhíradó

tévé-híradó

tévé híradó

 

a féle

aféle

afféle

 

díszszázad

dísszázad

dísz-század

 


Összeállította: Dr. Szűts László tud. osztályvezető, MTA Nyelvtud. Intézete