SZABÓ SZABADOS Ilona tanár. Ada, 1936. szept. 16. Sz.: Szabó Szabados Sándor, Volford Ilona. Férjezett, Világos Frigyes. Gy.: Györgyi, Ildikó. T.: Az ált. iskolát Adán végezte, a zentai Főgimnáziumban folytatta tanulmányait, a 6. osztály befejezését követően a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképzőbe iratkozott, ahol 1956-ban tanítói oklevelet szerzett, majd 1960-ban az újvidéki Tanárképző Főiskolán diplomált. Szakmai végzettsége: magyar-német szakos általános iskolai tanár. Érd. köre: Az anyanyelv tanítása. É.: Az adai Cseh Károly Iskolában német szakos nyelvtanárként kezdte a munkát, majd a Petar Drapšin Iskolaközpontban dolgozott néhány évet. 1970-1994 között a Cseh Károly Ált. Iskolában magyart tanított, 1994-től 1998-ig az adai Művelődési Központ igazgatója volt, ahol nyugdíjba vonulásáig dolgozott. Társ. tev.: Megalakulása óta tagja az adai Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok szervezőbizottságának, 1993-tól a Szarvas Gábor Nyelvművelő Egyesület alelnöke, a Vadvirág Hagyományápoló Kör alapító és ellenőrző bizottsági tagja (1991-től), két mandátumban az intéző bizottság tagja a Jug. Magyar Műv. Társaságban (2000-ig), az MVSZ választmányának tagja (1992-), az MVSZ JOT elnökségi tagja (1995-től), az Illyés Közalapítvány Vajdasági Alkuratóriumának tagja (1996-2002), 2001-től a Vass Lajos Népzenei Szövetség választmányi tagja. F. m. Tízéves az adai Vadvirág Hagyományápoló Kör (2001). Szakmai cikkei jelentek meg az Oktatás és Nevelés című lapban, a Honismeret c. kiadványban. Díjak: Kresznerics Ferenc-díj (2004), több emlékplakett, aranydiploma, különdíj tulajdonosa. C.: 24430 Ada, Sava Kovačević u. 18. Tel.: +381-(0)24-851-280. E-mail: szilona@adanet.co.yu

Utolsó módosítás: 2006.11.02.