Dr. Hódi Éva elnök

HÓDI Éva tanár, könyvtáros. Budapest, 1948. febr. 8. Sz.: Pálvölgyi Ferenc, Mészáros Ilona. Férjezett, Hódi Sándor pszichológus. Gy.: Éva Tünde orvos. T.: Hegedűs Gyula Ált. Isk., Budapest, Kossuth Zsuzsa Gimnázium, Budapest, ELTE BTK magyar-orosz szak (1967-1972). Bölcsészdoktorátus, Budapest, ELTE BTK (1984). Könyvtárosi szakvizsga, Belgrád. Érd. köre: Ifjúságkutatás, vajdasági magyar tudománytörténet, magyar nyelv és irodalom, nyelvművelés. É.: Egy ideig tanár Budapesten, majd férjével Jugoszláviába költözve az adai Petar Drapšin Középiskolában tanít. Jelenleg könyvtárvezető az adai Szarvas Gábor Könyvtárban. Társ. tev.: A Szarvas Gábor Nyelvművelő Egyesület elnöke a szervezet megalakulásától (1993-) és a Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok szervezője. A Vadvirág Hagyományápoló Kör alapító és ellen-őrző bizottságának a tagja. A VMDK alapító tagja, az adai szervezet elnökségi tagja (1990-1994). A Magyarságkutató Tudományos Társaság alapító tagja és első alelnöke (1994-ig). A Vox Humana alapító tagja (1992-2000). A Magyarok Világszövetsége tagja (1992-), az MVSZ JOT alapító és elnökségi tagja (1994-). A VMSZ alapító tagja (1994-), a JMMT tagja, a VMMSZ elnökségi tagja (1992-2000). A Magyar Írók Jugoszláviai Társasága, a Magyar Nemzeti Tanács Nyelvi Bizottsága (2002-) és a községi Emlékbizottság tagja. F. m.: Szerkesztője és társszerzője a Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok kiadványainak: Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok (1995., 1996., 1997., 1998., 1999., 2000., 2001, 2002., 2003, 2004, 2005, 2006). A Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok 30 éve (2000), Anyanyelvünk szolgálatában (2005). További kiadványok: Sokáig éltünk némaságban (szerk. és társzerző, 1991). Kisebbségi autonómiák - önkormányzati törekvések (társszerkesztő, 1992). Esély a megmaradásra (szerk. és társszerző, 1992). A balkáni pokolban (szerk. és társszerző, 1994). Nyolcvan év kisebbségben (szerk., 2002). Tanulmányai, cikkei jelentek meg különböző folyóiratokban. Díjak: Berzsenyi-díj (1998), Kresznerics Ferenc-díj (2004). C.: 24430 Ada, Vuk Karadžić u. bb, Tel.: 381-24-852-034 (lakás). Szarvas Gábor Könyvtár, Felszabadulás tér 3. Tel. 381-024-851-115 (mhely). E-mail: heva@adacity.net, hodieva@adacity.net

 

Utolsó módosítás: 2006.11.02.