Egyenjogúságunk őreként
A Szarvas Gábor nevét viselő rendezvénysorozat anyanyelvünk helyzetének javításával foglalkozott

 
A jugoszláviai magyarság nyelvének megőrzésével, tisztaságának, egyenjogú és -rangú közhasználatának gyakorlati szavatolásával, az adott lehetőségek érvényesítésével megbízott intézményeink, illetve rendezvényeink részeként az adai Művelődési Központ és Szarvas Gábor Nyelvművelő Egyesület - a helyi önkormányzat, a Tartományi Kisebbségügyi Titkárság, valamint a Magyar Művelődési Minisztérium és az Illyés Köz- alapítvány támogatásával - a múlt héten ismét megszervezte a háromnapos nyelvművelő rendezvényt. A hagyományoknak megfelelően az első két napon, 9-én és 10-én ezúttal is az általános és középiskolás diákság beszéd versenye és nyelvi vetélkedője zajlott le, népzenei is irodalmi rendezvényekkel tarkítva, a szombati záróműsorban pedig többnyire tudományos szintű előadások hangzottak el magyarországi, erdélyi, felvidéki és hazai szakemberek részéről. Szűts László főként magyarországi és összmagyar nyelvhasználati problémákról, divatjelenségekről, Kiss Jenő az ezredforduló nyelvjárási kérdéseiről, Péntek János a nyelvművelés régi és új gondjairól, Ágoston Mihály anyanyelvünk vajdasági helyzetéről, Várady Tibor a magyar nyelv jugoszláviai jogállásának változásáról (romlásáról), Papp György a köznyelvűsödést befolyásoló tényezőkről, Molnár Csikós László a hazai magyar nyelvű iskoláztatás állapotáról, Szabó Mihály Gizella a szlovákiai magyarság helyzetéről, Wacha Imre pedig a nyelvhasználat kiejtésbeli rétegeződésről tartott érdekes, fontos előadást.


 1997. október 16., CSALÁDI KÖR

Utolsó módosítás: 2006.11.02.