Díjátadás, tanácskozás, kiállítás


Megtanulhatunk, beszélhetünk idegen nyelvet, hogy meg- értsük egymást, de az sohasem lesz anyanyelvünk, mert idegen szóval szegényesebben fejezzük ki mondanivalónkat, a szónak nincs árnyéka. A festő és a zenész talán tud alkotni a világ bár- mely részén, az író azonban megszenvedi távozását a közösségből. Ha az ember akaratán kívül kerül ilyen helyzetbe, talán még fontosabb, hogy legalább nyelvét őrizze, sokszor az egész világ ellenében. Egyebek között ezeket a gondolatokat fogalmazta meg Jókai Anna péntek este Adán, a nagy érdeklődéssel kísért irodalmi esten a Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok vendége- ként. Szólt irodalmi munkásságáról, s a közönség megismerkedhetett az írónő irodalom-és társadalomszemléletével.

    Tegnap reggel számos hazai és külföldi szervezet képviselői megkoszorúzták Szarvas Gábor mellszobrát, köztük az adai és a vajdasági Magyar Nyelvművelő Egyesület, a Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság, a Magyar Írószövetség és a Magyarok Világszövetségének Jugoszláviai Országos Tanácsa. Ezt követően megnyílt a Szarvas Gábor Emlékkiállítás.

    A tudományos ülésszakot, amelynek témája Nyelvművelésünk múltja és távlatai volt, Hódi Éva, a Szarvas Gábor Nyelv- művelő Egyesület elnöke nyitotta meg, majd Surányi Rudolf, Ada polgármestere köszöntötte a résztvevőket, köztük Pavel Domonji tartományi kisebbségügyi titkárt.

    Láncz Irén Szarvas Gábor munkásságáról szólt, Molnár Csikós László pedig áttekintette a nyelvművelő napok 25 éves történetét, a gyakran viharos negyed évszázadot.

    A Szarvas Gábor Nyelvművelő Egyesület a nyelv művelő napok 25 éves fennállása alkalmából és Szarvas Gábor halálának 100. évfordulójára díjat alapított, amelyet ezentúl minden évben odaítélnek. Első alkalommal az emlékérmet Szűts László, a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének tudományos munkatársa kapta, aki nyelvi vetélkedők vezetésével sok év Óta népszerűsíti a gyermekek körében a szép magyar beszédet és gazdagítja nyelvi ismeretünket.

    A Vajdasági Magyar Nyelvművelő Egyesület a Szarvas Gábor-díjat a Magyar Nyelvőr folyóiratnak és az újvidéki Magyar Tanszéknek ítélte oda. A Nyelvőr szerkesztőbizottsága nevében Grétsy László, a Magyar Tanszék nevében pedig Molnár Csikós László vette át a kitüntetést.

    A tudományos ülésszak keretében Grétsy László, Wacha Imre, Ágoston Mihály, Hódi Sándor, Rajsli Ilona és Szloboda János tartott előadást. A tanácskozás befejeztével délután véget ér a háromnapos rendezvénysorozat.


fi (Magyar Szó) 1995. okt. 15.)

Utolsó módosítás: 2006.11.02.